« Takaisin

Jätetaksan maksutaulukoiden muutokset hyväksytty

Jätetaksan maksutaulukoiden muutokset hyväksytty

Joensuun alueellinen jätelautakunta on hyväksynyt muutokset neljään jätetaksan maksutaulukkoon kokouksessaan 14.12.2017. Muutosten perusteella 1.1.2018 alkaen perusmaksut ja vapaa-ajan asunnon aluekeräysmaksu hieman laskevat, ja jäteasemil-la voidaan ottaa vastaan pienkuormat 5 m3:oon asti.

Muutetut maksutaulukot päivitetään jätelautakunnan 8.12.2016 hyväksymään taksaan, jota noudatetaan muilta osin toistaiseksi ja muutosten osalta 1.1.2018 alkaen. Muutettavat taksataulukot korvaavat vastaavat taulukot taksassa. Taksaa sovelletaan Ilomantsin, Joensuun, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kunnissa.

Jätelautakunnan päätöspöytäkirja ja muutettavia maksutaulukoita koskevat liitteet ovat nähtävänä internetissä Joensuun kaupungin toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat -palvelussa osoitteessa webdynasty.jns.fi > Joensuun alueellinen jätelautakunta > Pöytäkirja 14.12.2017.

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta jätelain (646/2011) 137 §:n mukaisesti siten kuin kuntalaissa säädetään. Valitus on toimitettava 22.2.2018 mennessä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen (os. PL 1744, 70101 Kuopio). Täydellinen valitusosoitus on päätöspöytäkirjan liitteenä.

Lisätiedot: jätehuoltosuunnittelija Anna Kettunen, puh. 050 412 6945, sähköposti anna.kettunen@jns.fi.

Joensuu 15.12.2017

JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA