« Takaisin

Kuulutus Vasaran kaivospiiriä KaivNro 2568 koskevasta yleisten ja yksityisten etujen tarkistamisesta

Kuulutus Vasaran kaivospiiriä KaivNro 2568 koskevasta yleisten ja yksityisten etujen tarkistamisesta

KUULUTUS 23.10.2018

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (621/2011) 62 §:n nojalla kaivospiiriä koskevan kuulemisasiakirjan:

Yhtiö: Mondo Minerals B.V.
Kaivospiiri ja KaivNro: Vasara, 2568
Alueen sijainti: Polvijärvi

Kuvaus kuulemisasiakirjasta:

Yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi annettavien tarpeellisten määräysten tarkistaminen.

Lausunnot, mielipiteet ja muistutukset kuulemisasiakirjasta voi lähettää 23.11.2018 mennessä KaivNro 2568 mainiten Tukesiin, osoitteeseen PL 66, 00521 Helsinki tai sähköisesti osoitteeseen kaivosasiat@tukes.fi

Kuulutusasiakirjat ovat nähtävänä 23.11.2018 saakka Polvijärven kunnan ilmoitustaululla (Polvijärventie 15, Polvijärvi) ja Tukesin Helsingin toimipaikassa (Opastinsilta 12 B, Helsinki). Kuulemisasiakirjoihin voi tutustua myös osoitteessa https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/yleiset-ja-yksityiset-edut-kaivostoiminta

Kuulemisasiakirja

Lisätietoja:

Maria Kivi
Puh. 029 5052 132