« Takaisin

Presidentinvaalien 2018 äänestys

Presidentinvaalien 2018 äänestys

Presidentinvaalien 2018 äänestys Polvijärvellä toimitetaan seuraavasti:

ENNAKKOÄÄNESTYS

Yleinen ennakkoäänestyspaikka on Polvijärven vapaa-aikatalo, osoite: Räätälintie 6

                      Ennakkoäänestysajat:

                      ke – pe          17.1. – 19.1.2018                klo   9.00 – 15.00

                      la – su           20.1. – 21.1.2018                klo 10.00 – 13.00

                      ma – ti          22.1. – 23.1.2018                klo 10.00 – 18.00

                      Ennakkoäänestysajat mahdollisessa toisessa vaalissa:

                      ke – pe          31.1. – 2.2.2018                  klo   9.00 – 15.00

                      la – su           3.2.   – 4.2.2018                  klo 10.00 – 13.00

                      ma – ti           5.2.   – 6.2.2018                  klo 10.00 – 18.00

 

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2018.

Mahdollinen toinen vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2018.

Äänestys kaikissa äänestyspaikoissa alkaa klo 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti klo 20.00 saakka.

Äänestysalue                                           Äänestyspaikka ja osoite

1 Kirkonkylä                                              Vapaa-aikatalo, Räätälintie 6

2 Sotkuma                                                Sotkuman koulu, Käsämäntie 6 A

Äänioikeutettu saa vaalipäivänä äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen.

Äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle mukaan pyydetään ottamaan postitse saatu ilmoituskortti ja kuvallinen henkilöllisyystodistus, joka voi olla passi, ajokortti, henkilökortti tai kuvallinen Kela-kortti. Jos henkilöllä ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta maksuttoman väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

 

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä Polvijärven kunnan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 16.1.2018 klo 16.00 tai mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen viimeistään tiistaina 30.1.2018 klo 16.00

puh. 040 104 6020,  sähköposti vaalit@polvijarvi.fi

Kirjallisia ilmoittautumislomakkeita on saatavana kunnanvirastolta, osoite Polvijärventie 15.

Ladattava kotiäänestyslomake

 

LAITOSÄÄNESTYS

Laitosäänestys järjestetään Toimintakeskus Turvalassa. Äänestyksen ajankohdat ilmoitetaan erikseen siellä äänestäville.

 

Polvijärvi 19.12.2017

POLVIJÄRVEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA