Polvijärvi-blogi

Polvijärven kunnan blogissa käsitellään niin suuria kuin pieniäkin kuntaa ja kuntalaisia koskevia, ajankohtaisia aiheita.

« Takaisin

Polvijärvellä edessä investointibuumi

Polvijärvellä edessä investointibuumi

Polvijärven kunta investoi kolmena seuraavana vuotena noin 13 miljoonalla eurolla. Siihen on pelkistettynä kaksi syytä: kunnalla on investointitarpeita ja kunta pystyy ne toteuttamaan.

 

Investoinnit painottuvat vuoteen 2018, jolloin niihin satsataan yhteensä 6,4 miljoonaa euroa. Suurimmat niistä ovat odotettu vapaa-aikatalon peruskorjaus (2,6 miljoona euroa), paloaseman peruskorjaus ja siihen liittyvät torijärjestelyt (1,2 miljoonaa euroa) sekä Sotkuman kylän infran rakentaminen (930 000 euroa). Investoinnit antavat uskoa tulevaisuuteen ja niillä paitsi parannamme kunnan palveluita, myös kohennamme yleisilmettämme. Rakennusten peruskorjausten yhteydessä niistä on lisäksi mahdollista suunnitella monikäyttöisiä ja eri käyttäjäryhmille sopivia.

 

Merkille pantavaa on se, että pystymme toteuttamaan investoinnit ilman, että kunta velkaantuu kohtuuttomasti. Sen mahdollistavat aiempien vuosien tilinpäätökset, joiden ansiosta kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää ja investointivarauksia, jotka puolestaan näkyvät kunnan kassassa. Vuoden 2018 investointien rahoittamiseksi otamme uutta lainaa enintään 2 miljoonaa euroa ja maksamme nykyisiä pois 0,3 miljoonaa euroa. Polvijärven nykyinen lainamäärä on noin miljoona euroa, joka asukasta kohden laskettuna on Suomen 5. pienin. Tämänkin huomioon ottaen kuntamme nykyinen taloustilanne on varsin hyvä.

 

Suotuisa taloustilanne varmistaa sen, että kunnan palvelut pysyvät hyvällä tasolla. Talousarvioon sisältyy kuntalaisten hyvinvointia lisääviä uusia hankkeita, jotka sijoittuvat sekä kyliin että kirkonkylään. Tällaisia ovat esimerkiksi Vetävä Polvijärvi -hanke, jossa kohennetaan kylien, kirkonkylän ja Polvijärven luontokohteiden viihtyisyyttä, sekä kunnan osuus jäähallin peruskorjaukseen. Talousarvio rahoitetaan maakunnan matalimmalla tuloveroprosentilla 20,25. Myös kiinteistöveroprosenttimme ovat kilpailukykyisiä.

 

Olemme valinneet ensi vuoden toimintamme keskeisiksi painopisteiksi kuntalaisten osallisuuden lisäämisen ja myönteisen kuntakuvan edistämisen. Tämä näkyy jo heti alkuvuodesta, kun tammikuussa kuulemme kuntalaisten ajatuksia vapaa-aikatalon remontin ja torialueen kunnostamisen osalta. Vuoden mittaan järjestämme myös yrittäjätapaamisia sekä kylä- ja järjestöiltoja.

 

Myönteisen kuntakuvan hengessä panostamme kuntamarkkinointiin, tiedotukseen ja viestintään sekä tehostamme työllisyyden hoitoa. Olemmekin saaneet kuntaan uusia ammattilaisia viestintää ja työllisyyttä hoitamaan. Työttömyys on jo loppuvuodesta 2017 selvästi vähentynyt ja samalla työttömyyden aiheuttamat menot ovat pienentyneet.

 

Talousarvion valmistelu sujui hyvässä hengessä. Tästä kiitos kuuluu toimialojen valmistelijoiden lisäksi luottamushenkilöille, jotka olivat valmistelussa mukana jo aikaisessa vaiheessa. Esimerkiksi jo syksyn valtuustoseminaarissa tarkastelimme muun muassa tulevien vuosien investointeja. Kaikkiaan Polvijärven kunnan taloutta on hoidettu pitkäjänteisesti ja hyvässä yhteistyössä.

 

Voimme siis lähteä hyvillä mielin tulevaan vuoteen. Toivotan kaikille kuntalaisille ja muille yhteistyökumppaneille oikein rauhaisaa joulunaikaa!


 

 

Heikki Hallikainen

Talous- ja hallintojohtaja

 

P.S. Valtuuston hyväksynnän jälkeen vuoden 2018 talousarvio on vapaasti tutustuttavissa kunnan Talous -sivulla.