Perusopetus

kuva

Perusopetus on yleissivistävää koulutusta, jonka tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden ja se on maksutonta. Oppivelvollisille lapsille ja nuorille annetaan perusopetusta yleensä peruskoulussa. Peruskoulu käsittää luokat 1 - 9, ja se on tarkoitettu koko ikäluokalle (7-16-vuotiaat).

Suomessa vakituisesti asuvilla lapsilla on lakiin perustuva oppivelvollisuus. Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Jos perusopetuksen tavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa lapsen vamman tai sairauden vuoksi, alkaa oppivelvollisuus jo 6-vuotiaana ja kestää 11 vuotta (ns. pidennetty oppivelvollisuus). Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritetuksi.

Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta kaikille sen alueella asuville oppivelvollisille. Perusopetuksen järjestämistä ohjataan opetusta koskevan lainsäädännön, opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden sekä paikallisen opetussuunnitelman avulla.


Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2016

Koulutoimisto

Käyntiosoite:
Polvijärventie 4, 2 krs.
83700 Polvijärvi

Postiosoite:
Polvijärven kunta
Koulutoimisto
Polvijärventie 15
83700 Polvijärvi
 

Yläkoulun ja lukion rehtori
Kajava-Huhta Katja
040 104 6222
katja.kajava-huhta@polvijarvi.fi
Hallintosihteeri
Hallikainen Leena
040 104 6203
leena.hallikainen@polvijarvi.fi
Toimistosihteeri
Pirhonen Maiju
040 104 6202
maiju.pirhonen@polvijarvi.fi