Perustietoa Polvijärvestä

kuva

Polvijärvi on 4600 asukkaan kunta Pohjois-Karjalassa. Polvijärven kirkonkylä sijaitsee 42 km etäisyydellä maakuntakeskuksesta, Joensuusta. Matkaa Joensuun lentoasemalle Polvijärven kirkonkylältä on 34 km.

Polvijärven asukkaista valtaosa sijoittuu kirkonkylälle ja kirkonkylän vaikutuspiiriin. Suurin kasvu asukasluvun suhteen on viime vuosina painottunut Polvijärven eteläisiin kyliin. Asukaslukumäärältään suurin yksittäinen kyläkeskittymä on Viinijärven ranta-alueille sijoittuva Sotkuman kylä Polvijärven eteläisessä osassa. Asukaslukumäärältään toiseksi suurin kylä Kinahmo puolestaan levittäytyy pitkin Höytiäisen rantaviivaa Polvijärven kunnan koillisosassa. Polvijärven kunnan vaihteleva luonto Höytiäisen järvenlaskun vesijättömailla, vesistöjen rannoilla ja vaaramaisemissa tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet erilaisiin aktiviteetteihin ja luonnossa liikkumiseen.

Polvijärven pinta-ala on 958 km2, josta vesistöjä on 157 km2. Maapinta-alaa kohden asukkaita on Polvijärvellä 5,8 asukasta neliökilometriä kohden.  Polvijärven naapurikuntia ovat pohjoisessa Juuka, idässä Kontiolahti, etelässä Liperi, lounaassa Outokumpu ja lännessä Kaavi.

Polvijärvi on osa Pohjois-Karjalan maakuntaa ja Joensuun seutua. Yhteistyö maakunnan kuntien kesken nähdään merkittävänä tekijänä kunnan kehittämisen kannalta. Myös Joensuun seudun kuntien kesken tehdään tärkeää yhteistyötä alueen elinvoimaisuuden edistämiseksi.