Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet on merkattu ruskealla karttapohjiin Polvijärven kirkonkylän, sekä Sotkuman kylän alueella.

Polvijärven kunnan vesihuoltolaitoksella on kaksi pohjavesi vedenottamoa. Toinen sijaitsee Lavalammella, jossa on neljä kaivoa. Toinen vedenottamo sijaitsee Räiskyssä, jossa on yksi kaivo. Räiskyn vedenottamo toimii varavedenottamona.

Veden laatua seuraamme  valvontatutkimuksen mukaisesti, jossa vedenlaadusta otamme näytteet kolme kertaa vuodessa. Tutusti viimeisimpiin vedenlaaturaporteihin.

Paineenkorottamoita vesihuoltolaitoksella on kaksi kappaletta.

Vedenkovuus on keskimäärin 0,15 mmol/l, eli vesi on pehmeää.

Polvijärven kunnan alueella toimii kuusi vesiosuuskuntaa.

Polvijärven kunnan jätevedet pumppaamme siirtoviemärilinjalla olevien jäteveden pumppaamoiden avulla joensuuhun Kuhasalon jätevedenpuhdistamolle. pumppaamoita siirtoviemärilinjalla on 28.

Sakolietteeen vastaanottopiste sijaitsee Polvijärven kunnan vanhan jätevedenpuhdistamon paikalla, osoitteeessa Juuantie 15.