Sivistyslautakunnan avustusten myöntämisperusteet

Sivistyslautakunta päättää avustuksista vahvistetun käyttösuunnitelman puitteissa vuosittain.

Vuoden 2018 avustukset julistetaan haettavaksi maaliskuussa. Avustusten hakuaika päättyy torstaina 29.3.2018 klo 15.00.


Avustus urheiluseuroille:
 • myönnetään yleisavustuksena
 • kriteereinä toiminnan vaikuttavuus eri ikäryhmissä, toiminnan laajuus (miten laajaa joukkoa koskee),toiminnan tavoitteellisuus ja toistuvuus kuntalaisten hyvinvoinnin ja liikunnallisen elämäntavan edistäjänä
 • toiminnassa huomioitu myös matalan kynnyksen liikuntatarjonta ja hyödynnetään vertaisohjaamista
   
Avustus liikuntaa harrastaville yhteisöille:
 • myönnetään yleisavustuksena tai kohdeavustuksena
 • kriteereinä toiminnan vaikuttavuus eri ikäryhmissä, toiminnan laajuus (miten laajaa joukkoa koskee), toiminnan tavoitteellisuus kuntalaisten hyvinvoinnin ja liikunnallisen elämäntavan edistäjänä
 • kohdeavustuksen kyseessä ollessa, miten laajan joukon tapahtuma/kohde kattaa, miten kohde tukee kunnan hyvinvointisuunnitelman tavoitteita
 • toiminnassa huomioitu myös matalan kynnyksen liikuntatarjonta ja hyödynnetään vertaisohjaamista
   
Kyläyhdistysten avustus:
 • myönnetään yleisavustuksena tai kohdeavustuksena
 • avustuksesta vähintään puolet on käytettävä liikunnallisiin tarkoituksiin
 • kriteereinä toiminnan määrä ja laatu, eri ikäryhmien kattavuus, kyläläisten hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden tukeminen
 • toiminnassa huomioitu myös matalan kynnyksen liikuntatarjonta ja hyödynnetään vertaisohjaamista
   
Nuoriso- ja kulttuurijärjestöjen/yhteisöiden avustus:
 • myönnetään yleisavustuksena tai kohdeavustuksena
 • kriteereinä toiminnan vaikuttavuus eri ikäryhmissä, toiminnan laajuus (miten laajaa joukkoa koskee), toiminnan tavoitteellisuus kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä
 • kohdeavustuksen kyseessä ollessa, miten laajan joukon tapahtuma/kohde kattaa, miten kohde tukee kunnan hyvinvointisuunnitelman tavoitteita
 • toiminnassa huomioitu myös matalan kynnyksen osallistaminen ja hyödynnetään vertaisohjaamista
   
Avustusten maksamisessa ja tilityksissä noudatetaan kunnassa voimassa olevia sääntöjä ja ohjeita.

Mikäli avustuksen saaja on antanut virheellistä tietoa tai on muuten johtanut harhaan avustusta koskevissa asioissa tai ei ole toimittanut vaadittua tilitystä, voidaan myönnetty avustus jättää maksamatta tai määrätä takaisin maksettavaksi.


Tulostettavat lomakkeet


Hakemukset liitteineen sekä tilitykset  edelliseltä vuodelta tulee toimittaa sivistyslautakunnalle osoitteeseen:

Sivistyslautakunta
Polvijärventie 4
83700 Polvijärvi

Toimitusosoite

Sivistyslautakunta
Polvijärventie 4
83700 Polvijärvi