Polvijärven kaukolämpölaitos

kuva

Kunnan kaukolämpölaitos on toimittanut lämmitysenergiaa alkaen vuodesta 1981 keskustaajaman alueelle. Alue kattaa teollisuus-, kerrostalo-, rivitalo-, liike- ja kunnan kiinteistöt. Toimitamme kaukolämpöenergiaa myös muutamille omakotitaloille. Verkoston pituus on noin 7 km. Lämmönmyynti on n.15 000 MWh/v.

Laitos käyttää lämmön tuotantoon puuhaketta. Hakekattiloiden tehot ovat 1,2 MW ja 2,5 MW. Lisäksi kevytöljykattiloita on kaksi kappaletta, joiden tehot ovat 1,5 MW, sekä 4 MW.

Rakensimme vuonna 2014 kevytöljyä käyttävän 4 MW varalämpölaitoksen, jolla varmistamme lämmöntuotannon KPA laitoksen häiriötilanteissa. Varalämpölaitoksella varmistamme lämmöntuotannon myös huippukulutustilanteissa. Samana vuonna rakensimme myös 50 m3:n öljysäiliön.