Polvijärven Kuntakonserni

Polvijärven kuntakonserniin kuuluvat Polvijärven kunnan lisäksi kunnan kokonaan omistamat tytäryhtiöt Polvijärven yrityspalvelu Oy ja Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalot.

Kuntayhtymien kautta Polvijärven kunta hoitaa kunnalle määrättyjä tehtäviä kunkin kuntayhtymän toimialan mukaisesti. Kunnan päätösvalta kuntayhtymissä määräytyy kunkin kuntayhtymän toimialan mukaisesti.

Polvijärven kunnan tytäryhtiöt on perustettu hoitamaan kunnan toimialaan kuuluvia elinkeinotoimeen ja asuntotoimeen liittyviä tehtäviä.

Kunnanjohtaja hoitaa Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen ja Polvijärven yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtajan tehtävät.

Polvijärven kunta ja Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalot toimivat yhdessä tarkoituksenaan osoittaa vuokralaisille tarkoituksenmukaisia ja kohtuuhintaisia asuntoja.

Polvijärven yrityspalvelu Oy edistää elinkeinoasioita yhdessä kunnan kanssa.

Polvijärven kunnan ja sen tytäryhtiöiden rahoitus hoidetaan yhteisesti konserni-ajattelun periaatteiden mukaisesti.

Kunnanjohtaja
Tuononen Jari
040 104 6001
jari.tuononen@polvijarvi.fi