Kulttuuri ja vapaa-aika

kuva

Polvijärven kunnan vapaa-aikapalveluista vastaa vapaa-aikatoimi. Vapaa-aikatoimen tehtävänä on huolehtia kunnan liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoiminnasta. Vapaa-aikatoimi tarjoaa kuntalaisille vapaa-aikatoimintaa läpi vuoden, luo edellytyksiä harrastamiselle ja aktiiviselle vapaa-ajalle. Asiakaskuntaan kuuluvat kaikki kuntalaiset kaikista ikäryhmistä.

Vapaa-aikasihteeri
Halonen Sirpa
040 104 6204
sirpa.halonen@polvijarvi.fi