Polvijärven kunnan verkkosivukyselyn tulokset

Polvijärven kunta tiedusteli kuntalaisilta näkemyksiä verkkosivujen käytöstä verkkosivukyselyllä.

Kysely oli avoinna syyskuun 2016 loppuun saakka. Halusimme tietoa uusien verkkosivujen kehittämisen pohjalle käyttäjiltä. Verkkosivukyselystä nousi esille erityisesti alle kirjattuja kehitystarpeita, joihin olemme verkkosivutyöryhmän kesken antaneet vastauksemme.

 

Kehitystoive: Esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen tulisi saada verkkosivuille mahdollisimman pian.

Vastauksemme: Olemme parasta aika ottamassa kunnassa käyttöön asianhallintaohjelmaa, joka sisältää myös julkaisujärjestelmän. Kun olemme saaneet ohjelman käyttöön, tulemme julkaisemaan esityslistat liitteineen verkkosivuille samanaikaisesti kun esityslistat toimitetaan päätöksentekijöille. Arvioimme muutoksen ajankohdaksi alkuvuotta 2017. Pöytäkirjojen julkaisu verkkoon helpottuu myös julkaisujärjestelmän ja asianhallintaohjelman ansioista. Tällä hetkellä pöytäkirjojen vienti verkkoon tapahtuu skannauksen kautta. Alkuvuodesta myös pöytäkirjojen julkaisu on nopeampaa ja helpompaa kuin aikaisemmin.

Kehitystoive: Lisää tietoa kunnan tapahtumista ja tilaisuuksista.

Vastauksemme: Kunnan järjestämistä tapahtumista tiedotetaan ilmoitustauluilla, verkkosivuilla ja paikallislehdessä. Kunnan alueella järjestettävistä eri yhdistysten ja yritysten tapahtumista ja tilaisuuksista tietoa löytyy menoinfo.fi sivuilta, jotka avautuvat kunnan verkkosivuilla. Näiden tapahtumien tiedotus- ja ilmoitusvastuu on pääasiassa järjestäjällä itsellään. Mahdollisuuksien mukaan kunta voi tiedottaa näistä tapahtumista järjestöjen aloitteesta myös omilla sivuillaan ajankohtaista – osiossa.

Kehitystoive: Pohjois-Karjalan yritysrekisteri Josekin sivuilla ei toimi.

Vastauksemme: Yritysrekisteri toimii kun navigoit etusivulle ja asetat hakuehdoksi kunnan kohdalle "Polvijärvi". Rekisterin hyvä puoli on se, että yritykset itse päivittävät tietonsa rekisteriin. Olemme yrittäjäkirjeellä lähestyneet yrittäjiä ja kehottaneet heitä päivittämään tietojaan kyseiseen rekisteriin. Verkkosivutyöryhmä päätti, että kunta tulee jatkossa päivittämään myös paperiversiota yritysrekisterin tietojen pohjalta. Paperiversiota jaetaan kunnanvirastolla.

Verkkosivuja pidettiin yleisesti ottaen nykyaikaisina ja visuaalisesti miellyttävinä sekä helppokäyttöisinä. Kunnan verkkosivut vaativat edelleen kehittämispanostuksia ja jatkuvaa päivittämistä. Kehittämistä tullaan tekemään muun muassa matkailuosion sisällön suhteen. Kolmannen sektorin ja yritysten yhteystiedot pyritään viemään rekistereihin, joita kyseiset tahot itse päivittävät.

Verkkosivutyöryhmä on suorittanut kaikkien verkkosivukyselyyn yhteystietonsa jättäneiden kesken arvonnan elintarvikekorin ja paikallisten tuotelahjakorttien saajista. Voittajiin ollaan kunnasta suoraan yhteydessä marraskuun loppuun mennessä. Onnittelut voittajille!

Lämmin kiitos kaikille vastanneille!

 

Lisätietoja kyselyn tuloksista

Va. kunnanjohtaja

Annu Ahonen