Päätöksenteko

Kunnassa päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto. Kuntalaissa päätösvallalla tarkoitetaan kunnan hoidettavaksi lain mukaan kuuluvia tai muita asioita, joissa kunta voi tai sen edellytetään tekevän päätöksiä.

 

Kunnanvaltuusto

Polvijärven kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää 21 - jäseninen kunnanvaltuusto. Kunnanvaltuuston paikkajakauma kaudella 2017-2020 on 

  • KESK 12
  • SDP 7
  • KOK 1
  • PS 1

Kunnanvaltuuston puheenjohtajana toimii Hanna Vannas.

Kunnanhallitus

Polvijärven kunnan operatiivisesta toiminnasta vastaa 9-jäseninen kunnanhallitus. Kunnanhallistuksen paikkajakauma kaudella 2017-2020 on

  • KESK 6
  • SDP 3

Kunnanhallituksen puheenjohtajana toimii Asko Mustonen.