Päätöksenteko

Kunnassa päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto. Kuntalaissa päätösvallalla tarkoitetaan kunnan hoidettavaksi lain mukaan kuuluvia tai muita asioita, joissa kunta voi tai sen edellytetään tekevän päätöksiä.

Kunnanvaltuusto

Polvijärven kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää 21 - jäseninen kunnanvaltuusto. Kunnanvaltuuston paikkajakauma kaudella 2017-2020 on 

  • KESK 12
  • SDP 7
  • KOK 1
  • PS 1

Kunnanvaltuuston puheenjohtajana toimii Hanna Vannas.

Valtuutettujen yhteystiedot

Kunnanhallitus

Polvijärven kunnan operatiivisesta toiminnasta vastaa 9-jäseninen kunnanhallitus. Kunnanhallistuksen paikkajakauma kaudella 2017-2020 on

  • KESK 6
  • SDP 3

Kunnanhallituksen puheenjohtajana toimii Asko Mustonen.

Kunnanhallituksen jäsenten yhteystiedot

Valtuuston puheenjohtaja
Vannas Hanna
040 526 8369
hanna.vannas@polvijarvi.fi
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Mustonen Asko
050 376 6375
askomustonen@suomi24.fi