Polvijärven kriisiryhmä

Kriisiryhmä auttaa mieltä järkyttäviin tapahtumiin osalliseksi joutuneita (esim. onnettomuus, tulipalo, väkivalta, äkillinen kuolemantapaus ym.).
Tapahtuman jälkeisen sokkivaiheen mentyä ohi voidaan järjestää yhteinen kokoontuminen, jossa tapahtuma käydään läpi (ns. jälkipuinti). Jälkipuinnilla on mahdollista vähentää osallisten ja muiden läheisten stressioireita ja sairastumista kriisitilanteen jälkeen. Pidempiaikaista apua ja tukea tarvitsevat ohjataan mielenterveyspalvelujen piiriin.

Kriisiryhmään saa yhteyden virka-aikana terveyskeskuksen kautta,
p. 013 330 2254.

Klo 16 jälkeen yhteyttä voi ottaa Aikuispsykiatrian Tehoavon numeroon 050 387 7677, josta käsin järjestetään paikallinen kriisiapu; tai Tikkamäen yhteispäivystykseen, p. 013 171 6161.

Hätätilanteissa yhteys hätänumeroon 112.