Polvijärven Yrittäjät ry

kuva

Polvijärven Yrittäjät ry on kunnassa toimivien yrittäjien ja yksityisessä omistuksessa olevien yritysten yrittäjä- ja elinkeinopoliittinen etujärjestö, joka valvoo yrittäjien ja yritysten toiminnallisia ja taloudellisia etuja kuntatasolla.

Paikallisyhdistyksen keskeisimpiin tehtäviin kuuluu edustaa jäsenkuntaansa suhteessa kunnanhallintoon tekemällä sille yksityisen yrittäjäkunnan taloudellista, yhteiskunnallista ja työmarkkinapoliittista asemaa edistäviä ja tukevia esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja. Paikallisyhdistys tiedottaa yksityisen yritystoiminnan merkityksestä ja toimintaedellytyksistä sekä kotikunnassaan että yleensä. Paikallisyhdistys järjestää kokouksia, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia sekä huolehtii jäsenkuntansa virkistys- ja vapaa-ajantoiminnasta.

Paikallisyhdistys kokoaa yksityisen yrittäjäkunnan kiinteäksi ammatilliseksi yhteenliittymäksi ja suorittaa muut keskusliiton ja aluejärjestön antamat tehtävät

Tervetuloa aktiivisen yhdistyksemme toimintaa mukaan uudet ja kokeneemmat yrittäjät!

Polvijärven yrittäjät ry:n verkkosivut >>

Polvijärven yrittäjät ry, puheenjohtaja
Sormunen Seppo
0400 572 225
polvijarvenmaansiirto@hotmail.com