Polvijärven kunnan talous 2016-2018

  TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018
Asukasluku 4.609 4.558 4.513 4.521 4.429
Tulovero % 19,00 19,50 20,25 20,25 20,25
Toimintakate (milj. €) -25,0 -24,9 -24,8 -25,9 -25,6
Vuosikate(milj. €) 1,5 2,4 2,1 0,8 0,9
Vuosikate €/asukas 333 519 474 177 205
Investoinnit (milj. €) 1,6 1,2 1,9 4,8 6,4
Lainakanta (milj. €) 2,1 1,7 1,3 1,0 3,0
Lainat €/asukas 453 371 299 237 689
Verotulot (milj. €) 11,0 12,2 11,6 11,9 11,9
Valtionosuudet (milj. €) 15,3 15,0 15,1 14,6 14,4

 

Tasekirja 2016

Talousarvio 2017

Talousarvio 2018

Talous- ja hallintojohtaja
Hallikainen Heikki
040 104 6101
heikki.hallikainen@polvijarvi.fi