Varhaiskasvatus Polvijärvellä

kuva
Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa varhaiskasvatusta tarjoaa Sotkuman päiväkoti. Lisäksi voitte tiedustella perhepäivähoidon (hoitajan kotona) ja muista päivähoidon palveluista varhaiskasvatusvastaavalta.

Polvijärvellä varhaiskasvatuspalveluiden piirissä on noin 140 varhaiskasvatusikäistä lasta. Heidän parissaan eri työtehtävissä Polvijärvellä työskentelee noin 30 työntekijää. Varhaiskasvatuksen hallinnosta vastaa ja varhaiskasvatuksen henkilöstön esimiehenä toimii varhaiskasvatusvastaava.

Polvijärven kunnassa varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja hoito- ja kasvatustehtävässä. Yhteistyössä kotien ja henkilöstön kanssa edistetään lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä tuottaen kunnalliset lasten ikä- ja kehitystasoa vastaavat kasvatus-, opetus- ja hoitopalvelut. Jokaiselle lapselle laaditaan vuosittain lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä kasvattajahenkilöstön ja lapsen huoltajien kanssa. Tarvittaessa lapsella on mahdollisuus yksilöllisesti suunniteltuihin varhaiserityiskasvatuksen palveluihin, joita voidaan suunnitella, toteuttaa ja arvioida yhdessä lapsen, perheen, terapeuttien sekä kiertävän erityislastentarhanopettajan toimesta.


Varhaiskasvatuksen Peda.net

Varhaiskasvatusvastaava
Puustinen Mika
040 104 6201
mika.puustinen@polvijarvi.fi

Varhaiskasvatuksen laskutus
Pirhonen Maiju
040 104 6202
maiju.pirhonen@polvijarvi.fi