Sivistystoimen avustukset

Sivistyslautakunta päättää vuosittain vahvistetun käyttösuunnitelman puitteissa  kulttuuri-, liikunta-,  nuoriso-, erityisryhmien/-järjestöjen sekä kylätoimikunnan/kyläyhdistyksen toimintaan myönnettävistä avustuksista.
Avustukset julistetaan haettavaksi maaliskuussa.

Avustukset urheiluseuroille myönnetään yleisavustuksena ja
liikuntaa harrastaville yhteisöille yleisavustuksena tai kohde-
avustuksena.

Kylätoimikuntien avustus myönnetään käytettäväksi kylätoimikunnan harkinnan mukaan siten, että avustuksesta vähintään puolet käytetään liikunnallisiin tarkoituksiin.

Sivistyslautakunta myöntää avustukset harkintansa mukaan
huomioiden mm. toiminnan määrän, laadun ja tarpeellisuuden kuntalaisten kannalta.

Avustusten maksamisessa ja tilityksissä noudatetaan kunnassa voimassa olevia sääntöjä ja ohjeita.

Jos avustuksen saaja on antanut virheellisiä tietoja tai on muuten johtanut harhaan avustusta koskevissa asioissa, tai ei ole toimittanut vaadittua tilitystä, voidaan myönnetty avustus jättää maksamatta tai määrätä takaisin maksettavaksi.

 

Tiedotteet

Tulostettavat lomakkeet


Hakemukset liitteineen sekä tilitykset  edelliseltä vuodelta tulee toimittaa sivistyslautakunnalle.

Toimitusosoite

Sivistyslautakunta
Polvijärventie 15
83700 Polvijärvi