Navigaatiovalikko

Uutiset

angle-left Kuntalaiskysely kertoi: Polvijärven kunnan toivotaan panostavan harrastusmahdollisuuksiin sekä lasten ja nuorten palveluihin

Kuntalaiskysely kertoi: Polvijärven kunnan toivotaan panostavan harrastusmahdollisuuksiin sekä lasten ja nuorten palveluihin

Mitä kuntalaiset ajattelevat Polvijärven kunnan tarjoamista palveluista? Millaisia palveluja pidetään tärkeinä ja mihin palveluihin kunnan toivotaan panostavan jatkossa? Entä mitä seikkoja pidetään merkityksellisinä Polvijärven tulevaisuuden kannalta?

Muun muassa näihin kysymyksiin etsittiin vastauksia Polvijärven kunnan järjestämässä kuntalaiskyselyssä. Sähköisesti toteutettu kysely oli verkossa avoinna ja kuntalaisten vastattavissa kahden viikon ajan marraskuussa 2022.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 62 ihmistä.

Käytetyimmäksi palveluksi kyselyyn vastanneet nimesivät vapaa-aikatoimen, tekniset palvelut ja opetustoimen. Nämä kolme saivat eniten kannatusta myös pyydettäessä nimeämään, mitkä ovat vastaajalle itselleen kolme tärkeintä kunnan tuottamaa palvelua.

Kunnan toivottiin panostavan jatkossa erityisesti harrastusmahdollisuuksien tarjoamiseen sekä lapsille ja nuorille kohdennettuihin palveluihin. Monipuolisen palvelutarjonnan tärkeydestä kertoo se, että kyselyssä nimettiin panostamisen arvoisiksi laajasti erilaisia palveluja ravitsemuspalveluista kulttuuriin ja yrityspalveluista rakennusvalvontaan.

Polvijärven tulevaisuuden kannalta merkityksellisimmiksi asioiksi kyselyssä nimettiin vakaa kuntatalous, laadukkaat peruspalvelut sekä elinvoimainen maaseutu. Varsin tärkeinä pidettiin myös hyviä harrastusmahdollisuuksia, vireää yritystoimintaa sekä elinvoimaisia kyliä.

Kuntalaiskyselyssä pyydettiin vastaajia kuvailemaan Polvijärveä – sekä nyt että vuonna 2030.

Tässä muutamia termejä, joilla tämän päivän Polvijärveä luonnehdittiin: toiminnallinen, liian laimea, maanläheinen, vaatimaton, kehittyvä, leppoisa, vireä, uinuva, uudistusta kaipaava, turvallinen.

Ja tässä muutamia sanoja, joiden kyselyyn vastanneet toivovat kuvaavan Polvijärveä vuonna 2030: kasvukeskus, elinvoimainen, houkutteleva, nuorekas, kehittyvä, virkeä, runsaslukuinen, aktiivinen, ihmisläheinen, yrittäjähenkinen, nykyaikainen.

Kuntalaiskyselyn tuloksia hyödynnetään laadittaessa Polvijärven uutta kuntastrategiaa. Strategian laadinta on parhaillaan loppusuoralla – syksyn aikana kunnan tulevaisuuden suuntaviivoja ja painopistealueita on työstetty työpajoissa, joihin on osallistunut sekä viranhaltijoita että luottamushenkilöitä. Myös koululaisten mielipiteitä on kuultu yhdessä työpajassa. Kuntalaisten näkemyksiä on kuultu paitsi kuntalaiskyselyssä, myös kunnan järjestämissä tapahtumissa.

Mikä on kuntastrategia?

Kuntastrategia on kunnanvaltuuston hyväksymä strategia, josta kunnan kaikki keskeisin päätöksenteko, suunnittelu ja kehittäminen johdetaan. Kuntalain 37§ mukaisesti kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategia tulee tarkistaa vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Polvijärven valmisteilla oleva kuntastrategia tähtää vuoteen 2030.

Kunnanvaltuuston käsittelyssä kuntastrategia on tiistaina 13.12.2022.

 

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Heikki Hallikainen
heikki.hallikainen@polvijarvi.fi
Puh. 040 104 6001

Polvijärven kunnanvirasto

Sisältöjulkaisija

Yhteystiedot

henkilön kuva
Puhelinvaihde Avoinna ma-pe klo 8.15-11 ja 12-15 040 104 6000 polvijarvi.kunta@polvijarvi.fi
henkilön kuva
Hanna-Leena Kunttu Viestintäsuunnittelija 040 104 6004 hanna-leena.kunttu@polvijarvi.fi

Perhevapaalla

henkilön kuva
Sanna Niskanen Viestintäsuunnittelija Puh. 040 104 6004 sanna.niskanen@polvijarvi.fi

Sijainen

Sivu arviointi ja palaute