Uutiset pääkuva

Navigaatiovalikko

Uutiset

angle-left Kuntavaalit 2021 Polvijärvellä

Kuntavaalit 2021 Polvijärvellä

Huhtikuun 18. päivänä 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Polvijärven kunnassa 21 valtuutettua. Vaaleihin liittyvät kuulutukset löytyvät osoitteesta www.polvijarvi.fi/kuulutukset.

Ehdokaslistojen julkaisemista tarkoittavia hakemuksia ja muita keskusvaalilautakunnalle tarkoitettuja, kuntavaaleja koskevia asiakirjoja vastaanottavat keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja sihteeri Polvijärven kunnanvirastolla (osoite Polvijärventie 15, 83700 Polvijärvi) tiistaina 9.3.2021 klo 12.00-16.00. Lisätietoja saa keskusvaalilautakunnan sihteeriltä (puh. 040 104 6002).

Kuntavaalien 2021 äänestys toimitetaan Polvijärven kunnassa seuraavasti:

Ennakkoäänestys

Yleinen ennakkoäänestyspaikka on Polvijärven vapaa-aikatalo, osoite Räätälintie 6, 83700 Polvijärvi.

Ennakkoäänestysajat:

  • ke-pe 7.4.-9.4.2021 klo 9.00-17.00
  • la-su 10.4.-11.4.2021 klo 10.00-15.00
  • ma-ti 12.4.-13.4.2021 klo 10.00-18.00

Ennakkoäänestyksen helpottamiseksi äänestäjiä pyydetään ottamaan mukaansa henkilöllisyystodistus sekä postitse saatu ilmoituskortti.

Henkilöllisyystodistus voi olla esim. passi, ajokortti tai kuvallinen Kela-kortti. Jos henkilöllä ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilta äänestämistä varten maksuttoman väliaikaisen henkilökortin.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä Polvijärven kunnan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä äänestämään on oikeutettu myös samassa taloudessa asuva omaishoitaja, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen. Jos omaishoitaja tahtoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, on hänen nimensä ja muut tietonsa ilmoitettava kotiäänestykseen oikeutetun ilmoittautumisen yhteydessä.

Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana Polvijärven kunnanvirastolta, keskusvaalilautakunnalta puh. 04010 46002, os. Polvijärventie 15, 83700 Polvijärvi.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 6.4.2021 klo 16.00. Kotona äänestävälle ilmoitetaan kotiäänestyksen toimittamisesta ja äänestyksen ajankohta.

Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalipäivä on sunnuntai 18.4.2021. Äänestys vaalipäivän äänestyspaikoissa aloitetaan klo 9.00 ja sitä jatketaan yhtäjaksoisesti klo 20.00 asti.

Äänestysalue        Äänestyspaikka ja osoite

  • 1. Kirkonkylä           Vapaa-aikatalo, Räätälintie 6, 83700 Polvijärvi
  • 2. Sotkuma             Sotkuman koulu, Käsämäntie 6 A, 83750 Sotkuma

Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Mukaan äänestyspaikalle pyydetään ottamaan postitse saatu ilmoituskortti ja kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Sisältöjulkaisija

Yhteystiedot

henkilön kuva
Puhelinvaihde Avoinna ma-pe klo 8.15-11 ja 12-15 040 104 6000 polvijarvi.kunta@polvijarvi.fi
henkilön kuva
Anni Lampinen Viestintäsihteeri 040 104 6004 anni.lampinen@polvijarvi.fi

Viestintä, markkinointi, verkkosivut, johtoryhmän sihteeri

Sivu arviointi ja palaute