Kuulutukset pääkuva

Navigaatiovalikko

Kuulutukset

angle-left Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta

Polvijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella (teknisen lautakunnan lupajaosto) on vireillä yksityishenkilön maa-aines- ja ympäristölupahakemus, joka koskee maa-ainesten ottamista ja murskaamista. Toiminta sijoittuu Polvijärven kunnan Kaianlahden ja Kinahmon kyliin tiloille:

Syväri                 607-401-97-2

Kaianranta        607-401-97-1

Kaitala                607-402-2-13 ja

Kaijansaari        607-402-2-18

Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 550 metrin päässä suunnitellusta murskauspaikasta. Maa-aineslupaa haetaan 10 vuodeksi ja 50 000 m3 määrälle. Otettava maa-aines on pääasiassa soraa ja hiekkaa. Murskaustoimintaa harjoitetaan vuodessa keskimäärin 150 tunnin ajan ma-pe klo 7.00 – 22.00 välisenä aikana. Vuosittaiseksi toimintakaudeksi on esitetty 0,5 – 1 kuukautta. Kuljettamista keskimäärin 300 tuntia vuodessa ma-pe 6.00 – 22.00 välisenä aikana. Murskattava materiaali on ottamistoiminnasta tulevaa seulanperäkiveä, kiviä, soraa ja hiekkaa. Toiminta sijoittuu Kaiansaaren 2E -luokan pohjavesialueelle (0760710).

Maa-aines- ja ympäristöluvan hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 4.7.–5.8.2019 Polvijärven kunnanvirastolla osoitteessa Polvijärventie 15.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, on tilaisuus tehdä muistutus hakemuksen johdosta. Myös muilla henkilöillä on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti lupajaostolle viimeistään 5.8.2019.


Polvijärvellä 25.6.2019

Lupajaosto

Sisältöjulkaisija

Yhteystiedot

Puhelinvaihde Avoinna ma-pe klo 9-11 ja 12-15 040 104 6000 polvijarvi.kunta@polvijarvi.fi
henkilön kuva
Anni Lampinen Viestintäsihteeri 040 104 6004 anni.lampinen@polvijarvi.fi

Viestintä, tiedottaminen, markkinointi, verkkosivujen päivittäminen, johtoryhmän sihteeri

Sivu arviointi ja palaute