Aluevaalit hero

Navigaatiovalikko

Vuoden 2022 aluevaalit Polvijärven kunnassa

Vuoden 2022 aluevaalit Polvijärven kunnassa

Aluevaalit, joissa valitaan vuonna 2021 perustettujen hyvinvointialueiden aluevaltuustot ensi kertaa, toimitetaan tammikuussa 2022.

Jatkossa sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestämisestä vastaavat hyvinvointialueet. Hyvinvointialueella ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuustoon valitaan 59 valtuutettua. Aluevaltuusto aloittaa työnsä 1.3.2022. Jatkossa hyvinvointialueen aluevaalit järjestetään aina kuntavaalien yhteydessä.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen esittelyvideo:

Ennakkoäänestys

Yleinen ennakkoäänestyspaikka Polvijärvellä on vapaa-aikatalo Vapari, osoite Räätälintie 6, 83700 Polvijärvi.

Ennakkoäänestysajat

  • ke-pe 12.1.-14.1.2022 klo 09.00-17.00
  • la-su 15.1.-16.1.2022 klo 10.00-15.00
  • ma-ti 17.1.-18.1.2022 klo 10.00-18.00

Äänestystilanteessa äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä voimassa olevalla selvityksellä esim. ajokortilla, passilla tai kuvallisella Kela-kortilla. Jos henkilöllä ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilta äänestämistä varten maksuttoman väliaikaisen henkilökortin.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä Polvijärven kunnan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi tehdä myös äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä äänestämään on oikeutettu myös samassa taloudessa asuva omaishoitaja, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen. Jos omaishoitaja tahtoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, on hänen nimensä ja muut tietonsa ilmoitettava kotiäänestykseen oikeutetun ilmoittautumisen yhteydessä.

Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan puhelimitse tai kirjallisesti viimeistään tiistaina 11.1.2022 klo 16.00 mennessä puhelinnumeroon 040 104 6002 tai osoitteeseen Keskusvaalilautakunta, Polvijärventie 15, 83700 Polvijärvi.

Kotiäänestyslomakkeita on saatavana kunnanvirastosta. Kotona äänestävälle ilmoitetaan kotiäänestyksen toimittamisesta ja äänestyksen ajankohta.

Äänestäminen vaalipäivänä

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 klo 9.00-20.00. Äänestyspaikkana Polvijärven äänestysalueella toimii vapaa-aikatalo Vapari, osoite Räätälintie 6, 83700 Polvijärvi.

Äänioikeutettu saa vaalipäivänä äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä  esim. ajokortilla, passilla tai kuvallisella Kela-kortilla.

Vaalit tullaan toimittamaan tammikuussa 2022 epidemiatilanteen edellyttämillä järjestelyillä.

Tietoja vaaleista saa esim. oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi.

Sisältöjulkaisija

Yhteystiedot

henkilön kuva
Helena Kaasinen Kuntakoordinaattori 040 104 6002 helena.kaasinen@polvijarvi.fi

Tietosuoja- ja tietoturvavastaava, järjestöyhteyshenkilö, työsuojelutoimikunnan sihteeri, keskusvaalilautakunnan sihteeri, Voimaa vanhuuteen - Polvijärven verkosto

Sivu arviointi ja palaute