Aluevaalit hero

Navigaatiovalikko

Vuoden 2023 eduskuntavaalit Polvijärven kunnassa

Vuoden 2023 eduskuntavaalit Polvijärven kunnassa

Vuoden 2023 eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2. huhtikuuta 2023. Savo-Karjalan vaalipiiristä, johon Polvijärvikin kuuluu, eduskuntaan valitaan 15 kansanedustajaa.

Vaalien ennakkoäänestys järjestetään Suomessa 22.-28. maaliskuuta, ulkomailla 22.-25. maaliskuuta.

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle lähetettävään ilmoituskorttiin. Ennakkoon saa puolestaan äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimassa tai ulkomailla. Äänestystilanteessa äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä voimassa olevalla asiakirjalla, esimerkiksi ajokortilla, passilla tai kuvallisella Kela-kortilla.

Eduskuntavaaleissa äänioikeutetun kotikunta määräytyy sen mukaan, missä kunnassa on kirjoilla perjantaina 10.2.2023.

 

Ennakkoäänestys

Yleinen ennakkoäänestyspaikka Polvijärvellä on vapaa-aikatalo Vapari, osoite Räätälintie 6, 83700 Polvijärvi.

Ennakkoäänestysajat

  • ke-pe 22.3.-24.3.2023 kello 9.00-17.00
  • la-su 25.3.-26.3.2023 kello 10.00-15.00
  • ma-ti 27.3.-28.3.2023 kello 10.00-18.00

Äänestystilanteessa äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä voimassa olevalla selvityksellä esimerkiksi ajokortilla, passilla tai kuvallisella Kela-kortilla. Jos henkilöllä ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilta äänestämistä varten maksuttoman väliaikaisen henkilökortin.

Koti- ja laitosäänestys

Eduskuntavaaleissa äänestäminen on mahdollista myös kotona tai laitoksissa, kuten sairaaloissa, vanhainkodeissa, varuskunnissa ja vankiloissa. Laitosäänestyksessä voivat äänestää vain laitoksissa hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt. Polvijärvellä laitosäänestys järjestetään Toimintakeskus Turvalassa.

Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava oman kotikunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21.3.2023 kello 16. Ilmoittautua voi puhelimitse numeroon 040 104 6002 tai kirjeitse osoitteeseen Keskusvaalilautakunta, Polvijärventie 15, 83700 Polvijärvi.

Kotiäänestyslomakkeita on saatavana kunnanvirastosta. Kotona äänestävälle ilmoitetaan kotiäänestyksen toimittamisesta ja äänestyksen ajankohta.

Kotiäänestyksen yhteydessä äänestämään on oikeutettu myös samassa taloudessa asuva omaishoitaja, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen. Jos omaishoitaja tahtoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, on hänen nimensä ja muut tietonsa ilmoitettava kotiäänestykseen oikeutetun ilmoittautumisen yhteydessä.

 

Äänestäminen vaalipäivänä

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2022 klo 9.00-20.00. Äänestyspaikkana Polvijärven äänestysalueella toimii vapaa-aikatalo Vapari, osoite Räätälintie 6, 83700 Polvijärvi.

Äänioikeutettu saa vaalipäivänä äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä esimerkiksi ajokortilla, passilla tai kuvallisella Kela-kortilla.

Tietoja vaaleista saa esimerkiksi oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi.

 

Vaalien ulkomainonta

Eduskuntavaalien 2023 ulkomainonta alkaa Polvijärvellä aikaisintaan keskiviikkona 15.3.2023, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista. Tämä koskee alueita, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa; muiden alueiden vaalimainontaan kunnalla ei määräysvaltaa ole.

Polvijärven kunnan tekninen toimi pystyttää ennen ulkomainonnan aloittamista vaalimainostelineet Polvijärven torille. Kunnanhallituksen 7.12.2022 tekemän päätöksen mukaan asemakaava-alueella ei muita vaalimainospaikkoja ole, ellei tarkoitukseen ole asianmukaista lupaa.

Kunnan koulukiinteistöille ja niiden tonteille sekä kunnan virastojen tonteille ei vaalijulisteita saa laittaa. Vaalimainokset eivät myöskään saa näkyä vaalihuoneistoon eikä sen sisäänkäynnille. Polvijärvellä vaalihuoneistoja on yksi: Vapaa-aikatalo.

Vaalimainoksia ei myöskään saa kiinnittää eläviin puihin.

Puolueet ja muut ehdokkaita asettavat ryhmät huolehtivat mainosten asettamisesta ja niiden poistamisesta. Vaalimainokset tulee poistaa viimeistään viikko vaalien jälkeen.

Sisältöjulkaisija

Yhteystiedot

henkilön kuva
Helena Kaasinen Kuntakoordinaattori 040 104 6002 helena.kaasinen@polvijarvi.fi

Tietosuoja- ja tietoturvavastaava, järjestöyhteyshenkilö, työsuojelutoimikunnan sihteeri, keskusvaalilautakunnan sihteeri, Voimaa vanhuuteen - Polvijärven verkosto

Sivu arviointi ja palaute