Uutiset pääkuva

Navigaatiovalikko

Uutiset

angle-left Europarlamenttivaalit 2019 Polvijärvellä

Europarlamenttivaalit 2019 Polvijärvellä

Europarlamenttivaalit  toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019. Ennakkoäänestys kotimaassa 15.-21.5.2019.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys Polvijärvellä suoritetaan Polvijärven vapaa-aikatalon tiloissa, osoite;
Räätälintie 6, 83700 Polvijärvi.

Ennakkoäänestyspaikka on v. 2019 europarlamenttivaaleissa  avoinna:

ke-pe 15.-17.5.2019 klo 9.00-15.00
la-su 18.-19.5.2019 klo 10.00-14.00
ma-ti 20.-21.5.2019 klo 10.00-18.00

Vaalipäivän äänestys

Varsinaisen vaalipäivän äänestys äänestyspaikoissa sunnuntaina 26.5.2019 alkaa klo 9.00
ja jatkuu yhtäjaksoisesti klo 20.00 saakka.

Äänestysalue              Äänestyspaikka ja osoite

1 Kirkonkylä                  Vapaa-aikatalo, Räätälintie 6, 83700 Polvijärvi
2 Sotkuma                    Sotkuman koulu, Käsämäntie 6 A, 83750 Sotkuma

Äänioikeutettu saa vaalipäivänä äänestää siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivän äänestyksessä äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään.

Ennakkoäänestyspaikalle tai vaalipäivän äänestyspaikalle  pyydetään ottamaan postitse saatu maistraatin  äänioikeutetulle lähettämä, äänioikeusrekisterimerkintää osoittava ilmoituskortti ja kuvallinen henkilöllisyystodistus, joka voi olla esim. ajokortti, passi, kuvallinen Kela-kortti tai erillinen Poliisiviranomaisen myöntämä henkilökortti. Jos henkilöllä ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta maksuttoman väliaikaisen  henkilökortin äänestämistä varten.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Mikäli äänioikeutettu voi mennä äänestyspaikalle tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin tai kuljetuspalveluita ja äänestysavustajaa käyttäen, kotiäänestystä ei järjestetä. Äänestäjän on ensisijaisesti käytettävä tavanomaista äänestysmuotoa.

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen, joka ei täytä kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Kuten muissakin äänestystavoissa, äänioikeutetun tulee todistaa henkilöllisyytensä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi tehdä myös äänestäjän puolesta äänestäjän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Ilmoituksen voi tehdä keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti, os. Keskusvaalilautakunta, Polvijärventie 15, 83700 Polvijärvi, sähköpostilla vaalit@polvijarvi.fi tai puhelimitse puh. 040 104 6002. Kirjallisen tai puhelimitse tehdyn ilmoituksen on oltava perillä viimeistään tiistaina 14.5.2019 klo 16 mennessä.

Lomaketta, jolla ilmoituksen voi tehdä, on saatavissa Polvijärven kunnanviraston neuvonnasta. Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivulta.

Kotiäänestykseen kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin ennen määräaikaa. Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä äänestäjälle erikseen ilmoitettuna aikana. Kotiäänestyksen toimittamisesta ilmoitetaan kotiäänestykseen ilmoittautuneille ennen vaalitoimitsijoiden käyntiä.

Laitosäänestys

Polvijärvellä laitosäänestys järjestetään Toimintakeskus Turvalassa. Äänestyksen ajankohdat ilmoitetaan erikseen laitoksessa vaalitoimikunnan toimesta. Laitosäänestys järjestetään vähintään yhtenä tai enintään kahtena vaalitoimikunnan määräämänä päivänä ennakkoäänestysaikana. Laitosäänestyksessä voivat äänestää  vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.

Ulkomainonta

Kunnan keskustassa kunnan hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla vaalimainokset saadaan asettaa Polvijärven torille kunnan pystyttämiin tauluihin. Europarlamenttivaalien ulkomainonta saadaan aloittaa keskiviikkona 8.5.2019. Vaalimainospaikoista ei peritä maksua. Vaalimainokset tulee poistaa mainoksen asettajien toimesta ja kustannuksella viimeistään viikon kuluessa vaalin päättymisestä.

Yhteystiedot

Lisätietoja äänestykseen liittyvistä asioista saa puh. 0401046002 sekä oikeusministeriön internetsivuilta www.vaalit.fi. Äänioikeutta koskevissa asioissa lisätietoja saa maistraatilta.

Polvijärven kunnan keskusvaalilautakunnan käyntiosoite on Polvijärventie 15, 83700 POLVIJÄRVI.

Varaudu siis todistamaan henkilöllisyytesi äänestäessäsi!

POLVIJÄRVEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Ladattavat lomakkeet

Sisältöjulkaisija

Yhteystiedot

Puhelinvaihde Avoinna ma-pe klo 9-11 ja 12-15 040 104 6000 polvijarvi.kunta@polvijarvi.fi
henkilön kuva
Anni Lampinen Viestintäsihteeri 040 104 6004 anni.lampinen@polvijarvi.fi

Viestintä, tiedottaminen, markkinointi, verkkosivujen päivittäminen, johtoryhmän sihteeri

Sivu arviointi ja palaute