Navigaatiovalikko

Uutiset

angle-left Kuntavaalit 2021 Polvijärvellä

Kuntavaalit 2021 Polvijärvellä

Kuntavaalit 2021 pidetään 13.6.2021. Kuntavaalien äänestys toimitetaan Polvijärven kunnassa seuraavasti:

Ennakkoäänestys

Yleinen ennakkoäänestyspaikka on Polvijärven vapaa-aikatalo, osoite Räätälintie 6, 83700 Polvijärvi.

Ennakkoäänestysajat:

  • ke-pe 26.5.-28.5.2021 klo 9.00-15.00
  • la-su 29.5.-30.5.2021 klo 10.00-13.00
  • ma-pe 31.5.-4.6.2021 klo   9.00-15.00
  • la-su 5.6.-6.6.2021 klo 10.00-13.00
  • ma-ti 7.6.-8.6.2021 klo 10.00-18.00

Ennakkoäänestyksen helpottamiseksi äänestäjiä pyydetään ottamaan mukaansa henkilöl-lisyystodistus sekä postitse saatu ilmoituskortti. Henkilöllisyystodistus voi olla esim. voimassa oleva passi, ajokortti tai kuvallinen Kela-kortti.

Jos henkilöllä ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilta äänestämistä varten maksuttoman väliaikaisen henkilökortin.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakol-ta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä Polvijärven kunnan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kotiäänestyksen yhteydessä äänestämään on oikeutettu myös samassa taloudessa asuva omaishoitaja, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen. Jos omaishoitaja tahtoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, on hänen nimensä ja muut tietonsa ilmoitettava kotiäänestykseen oikeutetun ilmoittautumisen yhteydessä.

Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana Polvijärven kunnanvirastolta, keskusvaalilautakunnalta puh. 04010 46002, os. Polvijärventie 15, 83700 Polvijärvi. Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 1.6.2021 klo 16.00. Kotona äänestävälle ilmoitetaan kotiäänestyksen toimittamisesta ja äänestyk-sen ajankohta.

Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021.

Äänestys vaalipäivän äänestyspaikoissa aloitetaan klo 9.00 ja sitä jatketaan yhtäjaksoisesti klo 20.00 asti.

Äänestysalue   Äänestyspaikka ja osoite

1. Kirkonkylä    Vapaa-aikatalo, Räätälintie 6, 83700 Polvijärvi
2. Sotkuma      Sotkuman koulu, Käsämäntie 6 A, 83750 Sotkuma

Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Mukaan äänestyspaikalle pyydetään ottamaan postitse saatu ilmoituskortti ja kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Ehdokashakemusten toimittaminen

Kesäkuun 13. päivänä 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Polvijärven kunnassa 21 valtuutettua.

Ehdokaslistojen julkaisemista tarkoittavia hakemuksia ja muita keskusvaalilautakunnalle tarkoitettuja, kuntavaaleja koskevia asiakirjoja vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Polvijärven kunnanvirastolla, osoite Polvijärventie 15, 83700 POLVIJÄRVI  maanantaina 3.5.2021 klo 14-16 ja tiistaina 4.5.2021 klo 12-16.

Jos vaaliasiamies on tehnyt ehdokashakemuksen 9.3.2021 mennessä, se on sellaisenaan voimassa uudenkin aikataulun mukaisessa ehdokasasettelussa eikä vaaliasiamiehen tarvitse tehdä enää uutta hakemustaan 4.5.2021 mennessä.

Vaaliasiamies voi kuitenkin halutessaan muuttaa hakemustaan 4.5.2021 klo 16 saakka. Jos ehdokas on antanut vaalilaissa tarkoitetun suostumuksen ja vakuutuksen 18.4.2021 toimitettaviksi suunniteltuihin kuntavaaleihin, sama suostumus ja vakuutus on voimassa myös 13.6.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa ilman eri toimenpiteitä.

Lisätietoja vaaleista antaa lautakunnan sihteeri (puh. 04010 46002).

Polvijärvi 6.4.2021
Polvijärven kunnan keskusvaalilautakunta

Polvijärven kunnan logo.

Sisältöjulkaisija

Yhteystiedot

henkilön kuva
Puhelinvaihde Avoinna ma-pe klo 8.15-11 ja 12-15 040 104 6000 polvijarvi.kunta@polvijarvi.fi
henkilön kuva
Sanna Niskanen Viestintäsuunnittelija Puh. 040 104 6004 sanna.niskanen@polvijarvi.fi

Sijainen

henkilön kuva
Hanna-Leena Kunttu Viestintäsuunnittelija 040 104 6004 hanna-leena.kunttu@polvijarvi.fi

Perhevapaalla

Sivu arviointi ja palaute