Uutiset pääkuva

Navigaatiovalikko

Uutiset

angle-left Pelastuslaitoksen tiedote: Piirinuohousjärjestelmä päättyi 30.6.2019

Pelastuslaitoksen tiedote: Piirinuohousjärjestelmä päättyi 30.6.2019

Piirinuohousjärjestelmän siirtymäaika päättyi 30.6.2019, eikä pelastuslaitos järjestä enää nuohouspalveluja alueellaan.

Nuohous on jatkossa vapaasti kilpailtua yritystoimintaa, jossa rakennuksen omistaja tai haltija tilaa palvelun haluamaltaan nuohoojalta. Nuohoojien yhteystietoja löytyy mm. Nuohousalan keskusliiton internetsivuilta.

Nuohooja voi päättää itse palveluidensa hinnoittelusta, joten hintaa kannattaa tiedustella ennen palvelun tilaamista.
 
Nuohouksesta tulee aina saada nuohoustodistus ja -lasku. Nuohoustodistuksesta on käytävä ilmi:
- rakennuksen osoite
- nuohoustyön suorittaja
- nuohouksen ajankohta
- tehdyt toimenpiteet
- havaitut viat ja puutteet

- Pelastuslain tarkoittamia nuohouspalveluja voi suorittaa vain henkilö, jolla on nuohoojan ammattitutkinto tai talotekniikan ammattitutkinto, jossa on suoritettu nuohouksen osaamisala.
- Pelastusviranomainen valvoo edelleen nuohousvelvoitteen toteutumista.
- Nuohouspalvelujen osalta valvova viranomainen on Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Pelastuslain mukaan asuinrakennusten tulisijat hormeineen on nuohottava vuoden välein. Vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden välein.
 
Muissa rakennuksissa nuohous suoritetaan riittävän usein, ottaen huomioon tulisijan käyttöaste, rakenne ja käytetty polttoaine. Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja hormi on nuohottava ennen käyttöönottoa.
 

Sisältöjulkaisija

Yhteystiedot

Puhelinvaihde Avoinna ma-pe klo 8.15-11 ja 12-15 040 104 6000 polvijarvi.kunta@polvijarvi.fi
henkilön kuva
Anni Lampinen Viestintäsihteeri 040 104 6004 anni.lampinen@polvijarvi.fi

Viestintä, tiedottaminen, markkinointi, verkkosivujen päivittäminen, johtoryhmän sihteeri

Sivu arviointi ja palaute