Vaalit hero

Navigaatiovalikko

Kuntavaalit sivun teksti

Kuntavaalit 2021 Polvijärvellä

Kuntavaalit 2021 pidetään 13.6.2021. Kuntavaalien äänestys toimitetaan Polvijärven kunnassa seuraavasti:

Ennakkoäänestys

Yleinen ennakkoäänestyspaikka on Polvijärven vapaa-aikatalo, osoite Räätälintie 6, 83700 Polvijärvi.

Ennakkoäänestysajat:

  • ke-pe 26.5.-28.5.2021 klo 9.00-15.00
  • la-su 29.5.-30.5.2021 klo 10.00-13.00
  • ma-pe 31.5.-4.6.2021 klo   9.00-15.00
  • la-su 5.6.-6.6.2021 klo 10.00-13.00
  • ma-ti 7.6.-8.6.2021 klo 10.00-18.00

Ennakkoäänestyksen helpottamiseksi äänestäjiä pyydetään ottamaan mukaansa henkilöl-lisyystodistus sekä postitse saatu ilmoituskortti. Henkilöllisyystodistus voi olla esim. voimassa oleva passi, ajokortti tai kuvallinen Kela-kortti.

Jos henkilöllä ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilta äänestämistä varten maksuttoman väliaikaisen henkilökortin.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakol-ta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä Polvijärven kunnan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kotiäänestyksen yhteydessä äänestämään on oikeutettu myös samassa taloudessa asuva omaishoitaja, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen. Jos omaishoitaja tahtoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, on hänen nimensä ja muut tietonsa ilmoitettava kotiäänestykseen oikeutetun ilmoittautumisen yhteydessä.

Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana Polvijärven kunnanvirastolta, keskusvaalilautakunnalta puh. 04010 46002, os. Polvijärventie 15, 83700 Polvijärvi. Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 1.6.2021 klo 16.00. Kotona äänestävälle ilmoitetaan kotiäänestyksen toimittamisesta ja äänestyk-sen ajankohta.

Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021.

Äänestys vaalipäivän äänestyspaikoissa aloitetaan klo 9.00 ja sitä jatketaan yhtäjaksoisesti klo 20.00 asti.

Äänestysalue   Äänestyspaikka ja osoite

1. Kirkonkylä    Vapaa-aikatalo, Räätälintie 6, 83700 Polvijärvi
2. Sotkuma      Sotkuman koulu, Käsämäntie 6 A, 83750 Sotkuma

Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Mukaan äänestyspaikalle pyydetään ottamaan postitse saatu ilmoituskortti ja kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Ehdokaslistojen yhdistelmä kuntavaaleissa 2021

Polvijärven kunnan ehdokaslistojen yhdistelmä vuoden 2021 kuntavaaleja varten on nähtävänä 24.5.2021 alkaen Polvijärven kunnan verkkosivuilla, kunnan ilmoitustaululla Polvijärven kunnanvirastolla (os. Polvijärventie 15, Polvijärvi) ja keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa (os. Välitie 2, Polvijärvi).

Ehdokaslistojen yhdistelmää on saatavana kunnanvirastolta 24.5.2021 alkaen.

Polvijärven kunnan ehdokaslistojen yhdistelmä, kuntavaalit 2021 (PDF)

 

Sisältöjulkaisija

Yhteystiedot

henkilön kuva
Helena Kaasinen Kuntakoordinaattori 040 104 6002 helena.kaasinen@polvijarvi.fi

Tietosuoja- ja tietoturvavastaava, järjestöyhteyshenkilö, työsuojelutoimikunnan sihteeri, keskusvaalilautakunnan sihteeri, Voimaa vanhuuteen - Polvijärven verkosto

Sivu arviointi ja palaute