Kuulutukset pääkuva

Navigaatiovalikko

Kuulutukset

Kuulutukset

Polvijärven kunnan rakennusvalvonnan kuulutusten sähköiset versiot julkaistaan kootusti Lupapiste-asiointipalvelussa.

Kuulutukset

angle-left Jätehuoltomääräykset 1.1.2023 alkaen

Jätehuoltomääräykset 1.1.2023 alkaen

Joensuun alueellinen jätelautakunta on kokouksessaan 15.12.2022 § 64 hyväksynyt uudistetut jätehuoltomääräykset, jotka tulevat voimaan 1.1.2023 lautakunnan toiminta-alueella eli Ilomantsissa, Joensuussa, Kontiolahdella, Liperissä ja Polvijärvellä.

Kunnallisia jätehuoltomääräyksiä annetaan jätelain (646/2011) 91 §:n nojalla. Määräykset koskevat muun muassa jätehuollon operatiivista järjestämistä, jätteiden lajittelua ja keräämistä sekä roskaantumisen ehkäisemistä. Jätehuoltomääräysten avulla halutaan estää jätteestä tai jätehuollosta aiheutuvat ympäristö- ja terveyshaitat ja varmistaa kunnan jätehuoltojärjestelmän toimivuus. Uudistetuissa jätehuoltomääräyksissä on huomioitu jätelainsäädännön muutokset sekä niistä aiheutuvat vaikutukset alueen jätehuollon järjestelyihin.

Jätehuoltomääräykset perusteineen ovat nähtävänä 23.1.2023 saakka yleisessä tietoverkossa Joensuun kaupungin verkkosivuilla. Kuulutus on lisäksi nähtävänä Joensuun alueellisen jätelautakunnan toimialueen kuntien (Ilomantsi, Joensuu, Kontiolahti, Liperi ja Polvijärvi) verkkosivuilla. Jätelautakunnan päätökseen voi tutustua kokouspöytäkirjassa. Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta jätelain 137 §:n mukaisesti siten kuin kuntalaissa säädetään. Muutoksenhakuohje on liitetty pöytäkirjaan.

 

Lisätietoja:

vs. jätehuoltosuunnittelija Essi Hämäläinen
essi.hamalainen@joensuu.fi
Puh. 050 412 6945

 

Jätehuoltomääräykset 1.1.2023
Jätehuoltomääräysten 1.1.2023 perustelumuistio

 

Joensuussa 16.12.2022
Joensuun alueellinen jätelautakunta

Sisältöjulkaisija

Yhteystiedot

henkilön kuva
Puhelinvaihde Avoinna ma-pe klo 8.15-11 ja 12-15 040 104 6000 polvijarvi.kunta@polvijarvi.fi
henkilön kuva
Hanna-Leena Kunttu Viestintäsuunnittelija 040 104 6004 hanna-leena.kunttu@polvijarvi.fi

Perhevapaalla

henkilön kuva
Sanna Niskanen Viestintäsuunnittelija Puh. 040 104 6004 sanna.niskanen@polvijarvi.fi

Sijainen

Sivu arviointi ja palaute