Navigaatiovalikko

Uutiset

angle-left Uusi tieliikennelaki voimaan 1.6.

Uusi tieliikennelaki voimaan 1.6.

Uusi tieliikennelaki tuli voimaan 6.1. -piirroskuvituskuva

Uusi tieliikennelaki tuli voimaan 1.6.2020. Laki keventää tieliikenteen sääntelyä. Lisäksi sillä luodaan edellytyksiä tieliikenteen digitalisoitumiselle ja automaatiolle.

Muutos palvelee eri liikkujaryhmiä pyöräilijöistä autoilijoihin: liikenneympäristö on jatkossa selkeämpi, turvallisempi ja eri liikkujaryhmien yhteispelin paremmin mahdollistava.

Edellisessä tiedotteessa kerroimme tieliikennelakiuudistuksen keskeisimmät vaikutukset pyöräliikenteen näkökulmasta. Seuraavaksi uuden tieliikennelain keskeisimpiä muutoksia esitellään tiivistettynä myös muiden liikkumismuotojen osalta.

Uusi tieliikennelaki on hyvä tilaisuus kerrata liikennesääntöjä kokonaisuudessaan. Voit hyödyntää loppuun koottuja aineistolinkkejä lisäopiskelun tueksi.

Ennakoi, huomioi muut tielläliikkujat ja käytä ajoneuvoa oikein

Uutena periaatteena tieliikennelakiin on tuotu tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus. Vaaran ja vahingon välttämiseksi tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta.

Käytännön esimerkki ennakoinnista on toiminta suojatien läheisyydessä: Vanhassa laissa oli kirjaus, että kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille.

Uudessa laissa asia on kirjattu siten, että esteetön kulku on annettava jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille.

Useita uusia liikennemerkkejä

Uusia liikennemerkkejä otetaan käyttöön noin 50 kappaletta.

Uusien liikennemerkkien lisäksi useita vanhoja liikennemerkkejä on päivitetty.

Monella liikennemerkkejä ja tiemerkintöjä koskevalla muutoksella on vuosien siirtymäaika. Siirtymäaikana tien päällä tulee näkymään sekaisin uusia ja vanhoja merkkejä ja merkintöjä, mikä vaatii jokaiselta liikkujalta erityistä valppautta!

Keltainen sulkuviiva muuttuu valkoiseksi

Nykyiset keltaiset sulkuviivat, varoitusviivat ja sulkualueet muutetaan valkoisiksi, kuten pääosassa Eurooppaa.

Valkoiset tiemerkinnät edistävät osaltaan liikenteen automatisaatiota, sillä ne ovat konenäöllä helpommin luettavissa kuin keltaiset merkinnät.

Sulkuviivan värin muuttuminen ei vaikuta sen merkitykseen. Jatkossakaan ajoneuvo ei saa ylittää ajosuunnalleen tarkoitettua sulkuviivaa, eikä ajaa sen päällä.

Vapautta kaistanvalintaan kääntyessä

Uudessa tieliikennelaissa sallitaan risteyksestä poistuminen sopivinta ajokaistaa käyttäen, jos risteävällä ajoradalla on ajosuunnassa kaksi tai useampia ajokaistoja.

Kääntyjän pitää kuitenkin ottaa muu liikenne huomioon ja hän on vastuussa siitä, että kääntyminen on turvallista.

Jos liikennettä on runsaasti, turvallisinta on edelleen valita lähin kaista.

Vasemmalle pysäköinti

Taajamien kaksisuuntaisilla teillä sallitaan pysäköinti ja pysäyttäminen myös vasemmalle puolelle tietä (kuva 4). Pysäköi vasemmalle puolelle tietä ainoastaan silloin, kun se ei vaaranna, eikä haittaa muita tienkäyttäjiä.

Tiedosta mahdollisesti muuttuvat olosuhteet jo pysäköidessä, jotta vältyt hankalilta tilanteilta lähtiessäsi parkista pois.

Huom! Olemassa olevat pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevat kiellot ovat kuitenkin edelleen normaalisti voimassa molemmille puolille tietä pysäköidessä.

Kaistojen yhdistyminen eli vetoketjuperiaate

Uusi merkki kertoo kaistojen yhdistymisestä.

Yhdistyvälle kaistalle siirrytään vuorotellen niin sanotun ”vetoketjuperiaatteen” mukaisesti. Ennakointi ja riittävät turvavälit lisäävät tilanteessa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta: hidasta ennen kuin siirrät autoasi sivusuunnassa!

Talvirenkaiden käyttö keliperusteiseksi

Talvirenkaita on käytettävä marraskuun alusta maaliskuun loppuun, jos keli sitä edellyttää. Tämänkin suhteen kuljettajalta odotetaan entistä enemmän harkintaa ja ennakointia.

Aja vain kunnon kumeilla ja ota urasyvyyden tarkistus tavaksi. Huomioi, että myös moottoripyörällä ja mopolla on talvirengasvaatimukset!

Muutoksia nopeusrajoituksiin

Uuden tieliikennelain myötä paketti-, ruumis-, huolto- ja enimmäismassaltaan enintään 3500 kg matkailuautoilta poistuu ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus. Niillä noudatetaan tie- tai aluekohtaisia nopeusrajoituksia, kuten henkilöautoilla.

Yli 3500 kg matkailuauton suurin sallittu nopeus on lähtökohtaisesti 80 km/h.

Kevytperävaunua vetävän henkilö- tai pakettiauton suurin sallittu nopeus on 100 km/h.

Helpoiten nopeuden pystyy tarkastamaan rekisteröintitodistuksesta tai Traficomin Oma asiointi -palvelusta.

Tielle voidaan asettaa vähimmäisnopeus. Tielle voidaan asettaa vähimmäisnopeus, jota ei saa alittaa, ellei liikennetilanne sitä edellytä. Näin rajoitetulla tiellä tai kaistalla ei saa ajaa ajoneuvolla, jonka rakenteellinen nopeus on alle merkillä osoitetun vähimmäisnopeuden.

Vähimmäisnopeusmerkin on tarkoitus pitää tietyn luokan ajoneuvot poissa tietyiltä teiltä tai kaistoilta.

Liikennevirhemaksu korvaa rikesakon

Tieliikenteen rikesakot muuttuvat hallinnollisiksi maksuseuraamuksiksi eli liikennevirhemaksuiksi. Hallinnollisten maksuseuraamusten prosessi eroaa ja eriytyy rikosprosessista.

Uudistus tuo mukanaan myös ajoneuvokohtaisen liikennevirhemaksun. Ajoneuvokohtaisen liikennevirhemaksun erottaa liikennevirhemaksusta osittain sen erilaisten valvontakeinojen lisäksi se, että ajoneuvokohtaisesta liikennevirhemaksusta vastaa ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja, haltija, tilapäinen käyttäjä tai käyttövastaava.

Liikennevirhemaksut voivat vaikuttaa ajo-oikeuteen, jos kyse on toistuvista rikkomuksista.

Lisätietoa:

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija
Teemu Kinnunen
Puh. 050 336 9689
teemu.kinnunen@ramboll.fi

Pilvi Lesch
Puh. 040 7180 607
pilvi.lesch@ramboll.fi

Sisältöjulkaisija

Yhteystiedot

henkilön kuva
Puhelinvaihde Avoinna ma-pe klo 8.15-11 ja 12-15 040 104 6000 polvijarvi.kunta@polvijarvi.fi
henkilön kuva
Hanna-Leena Kunttu Viestintäsuunnittelija 040 104 6004 hanna-leena.kunttu@polvijarvi.fi

Perhevapaalla

henkilön kuva
Sanna Niskanen Viestintäsuunnittelija Puh. 040 104 6004 sanna.niskanen@polvijarvi.fi

Sijainen

Sivu arviointi ja palaute