Avustukset pääkuva

Navigaatiovalikko

ANKKURIT

 

Sivistyslautakunnan avustukset yhdistyksille ja seuroille

Avustukset yhdistyksille ja seuroille

Sivistyslautakunta myöntää vuosittain avustuksia polvijärveläisille yhdistyksille ja seuroille. Sivistyslautakunta päättää avustuksista vahvistetun käyttösuunnitelman puitteissa vuosittain.

Avustushaku vuoden 2021 osalta on päättynyt. Ladattavat hakemus- ja tilityslomakkeet löytyvät myöntämisperusteiden alta.

Hakemukset tulee toimittaa määräpäivään mennessä sivistyslautakunnalle. Hakemukset ja liitteet toimitetaan osoitteeseen:

Polvijärventie 4
83700 Polvijärvi

Hakemus voidaan lähettää myös sähköpostitse word-tiedostona osoitteeseen sirpa.halonen@polvijarvi.fi.

Myöntämisperusteet

Sivistyslautakunnan avustusten myöntämisperusteissa painotetaan erityisesti toiminnan tavoitteellisuutta ja toistuvuutta, vaikuttavuutta eri ikäryhmissä, toiminnan laajuutta, kuntalaisten hyvinvoinnin ja liikunnallisen elämäntavan edistämistä, matalan kynnyksen liikuntatarjontaa sekä vertaisohjaamisen hyödyntämistä toiminnassa.

Urheiluseuroille avustukset myönnetään yleisavustuksina, muille yhteisöille yleis- ja kohdeavustuksina. Alta löydät yksityiskohtaisemmat myöntämisperusteet.

Avustus urheiluseuroille:

 • myönnetään yleisavustuksena
 • kriteereinä toiminnan vaikuttavuus eri ikäryhmissä, toiminnan laajuus (miten laajaa joukkoa koskee),toiminnan tavoitteellisuus ja toistuvuus kuntalaisten hyvinvoinnin ja liikunnallisen elämäntavan edistäjänä
 • toiminnassa huomioitu myös matalan kynnyksen liikuntatarjonta ja hyödynnetään vertaisohjaamista

Avustus liikuntaa harrastaville yhteisöille:

 • myönnetään yleisavustuksena tai kohdeavustuksena
 • kriteereinä toiminnan vaikuttavuus eri ikäryhmissä, toiminnan laajuus (miten laajaa joukkoa koskee), toiminnan tavoitteellisuus kuntalaisten hyvinvoinnin ja liikunnallisen elämäntavan edistäjänä
 • kohdeavustuksen kyseessä ollessa, miten laajan joukon tapahtuma/kohde kattaa, miten kohde tukee kunnan hyvinvointisuunnitelman tavoitteita
 • toiminnassa huomioitu myös matalan kynnyksen liikuntatarjonta ja hyödynnetään vertaisohjaamista

Kyläyhdistysten avustus:

 • myönnetään yleisavustuksena tai kohdeavustuksena
 • avustuksesta vähintään puolet on käytettävä liikunnallisiin tarkoituksiin
 • kriteereinä toiminnan määrä ja laatu, eri ikäryhmien kattavuus, kyläläisten hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden tukeminen
 • toiminnassa huomioitu myös matalan kynnyksen liikuntatarjonta ja hyödynnetään vertaisohjaamista

Nuoriso- ja kulttuurijärjestöjen/yhteisöiden avustus:

 • myönnetään yleisavustuksena tai kohdeavustuksena
 • kriteereinä toiminnan vaikuttavuus eri ikäryhmissä, toiminnan laajuus (miten laajaa joukkoa koskee), toiminnan tavoitteellisuus kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä
 • kohdeavustuksen kyseessä ollessa, miten laajan joukon tapahtuma/kohde kattaa, miten kohde tukee kunnan hyvinvointisuunnitelman tavoitteita
 • toiminnassa huomioitu myös matalan kynnyksen osallistaminen ja hyödynnetään vertaisohjaamista

Avustusten maksamisessa ja tilityksissä noudatetaan kunnassa voimassa olevia sääntöjä ja ohjeita.

Mikäli avustuksen saaja on antanut virheellistä tietoa tai on muuten johtanut harhaan avustusta koskevissa asioissa tai ei ole toimittanut vaadittua tilitystä, voidaan myönnetty avustus jättää maksamatta tai määrätä takaisin maksettavaksi.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Pienyritysavustukset

Pienyritysavustukset

Paikallisilla pienyrittäjillä on mahdollista hakea kunnalta avustusta muun muassa yrityksen koulutuskustannuksiin, markkinointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen. Avustus on jatkuvassa haussa.

Avustus on de minimis -tukea, ja sen saajalta edellytetään Y-tunnusta. Jos yritys saa avustusta samaan tarkoitukseen muulta julkiselta taholta, ei kunnan avustusta myönnetä.

Lisätietoa pienyritysavustuksesta, sen hakemisesta ja myöntämisperusteista saat kunnanjohtajalta.

Sisältöjulkaisija

Yhteystiedot

henkilön kuva
Sirpa Halonen Vapaa-aikakoordinaattori 040 104 6204 sirpa.halonen@polvijarvi.fi
henkilön kuva
Katja Kajava Perusopetuksen ja lukion rehtori 040 104 6200 katja.kajava@polvijarvi.fi

Sivistystoimen toimialajohtaja

Sivu arviointi ja palaute