Polvijärven kunta varautuu mahdolliseen sähköpulaan

Polvijärven kunta varautuu mahdolliseen sähköpulaan

Polvijärven kunta on varautunut monin eri tavoin sähköpulaan - olipa ilmiön taustalla sitten laajempi energiakriisi tai myrskystä johtuva poikkeuksellinen tilanne.

Tälle sivulle olemme koonneet yleistä tietoa sähköpulasta sekä Polvijärven kunnassa sovellettavista käytännöistä.

Mikä on sähköpula?

Sähköverkkoon on tuotettava koko ajan yhtä paljon sähköä kuin sitä kulutetaan. Jos kulutusta on enemmän kuin sähköverkossa tuotantoa, syntyy sähköpula, mikä voi aiheuttaa koko Suomen sähköverkon kaatumisen ja tuntien mittaisen valtakunnallisen sähkökatkon. Tällaisen tilanteen estämiseksi tehdään tarvittaessa hallittuja ja alueellisia sähkökatkoja, joilla tasataan kulutus vastaamaan senhetkistä tuotantoa. Alueelliset sähkökatkot ovat kuitenkin viimeinen keino koko maata koskevan sähkökatkon välttämiseksi.

Sähköpulasta johtuvat, hallitut sähkökatkot eivät ole todennäköisiä, mutta ne ovat mahdollisia ja niihin on syytä kaikkien varautua. Sähkön riittävyys riippuu Suomen omasta sähköntuotannosta, sähkön tuonnista sekä talven säästä. Sähköpulaan voidaan joutua, jos talvi on kylmä ja heikkotuulinen ja samaan aikaan on ongelmia joko omassa sähköntuotannossa tai sähkön tuontiyhteyksissä. Mahdollinen sähköpula ajoittuu todennäköisesti kireille ja tyynille pakkasjaksoille sekä sähkönkäytön kovimpiin tunteihin, joita ovat arkiaamut kello 8–10 ja alkuillat kello 16–20.

Sähkön kulutuksen ja tuotannon epäsuhdasta johtuva sähköpulaa on mahdollista ennakoida noin vuorokausi etukäteen. Tällöin sähköpulasta tiedotetaan muun muassa uutisissa sekä kantaverkkoyhtiö Fingridin viestintäkanavissa.

Äkillisistä häiriöistä johtuvaa sähköpulaa on sitä vastoin hyvin vaikea ennakoida, eikä siksi etukäteistiedottaminen sähkökatkoista ole mahdollista.

Miten mahdolliset sähkökatkot toteutetaan?

Sähköpulasta johtuvien, hallittujen sähkökatkojen ulkopuolelle rajataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset toiminnot, kuten sairaalat. Muualla noin parin tunnin mittaisia sähkökatkoja voi silloin tällöin olla, mikäli sähköstä on pulaa. PKS Sähkönsiirrolla on valmisteltu sähköverkon eri alueista useita erilaisia ryhmiä, joiden kesken sähkökatkoja kierrätetään kulloisenkin tarpeen mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Polvijärven kunnan alueella voi paikallisia sähkökatkoja esiintyä – jopa niin, että kadun toinen puoli on sähköttä, kun taas kadun toisella puolella sähkö virtaa normaalisti.

Mitä sinä voit tehdä sähköpulan estämiseksi?

Jokainen meistä voi osaltaan vaikuttaa omaan sähkönkulutukseensa ja sitä kautta sähköpulan syntymiseen.

Polvijärven kunta on energian säästämiseksi laskenut syksyn 2023 aikana kiinteistöjensä lämpötilaa kahdella asteella sekä vähentänyt valaistuksen käyttöä esimerkiksi sammuttamalla osan taajaman katuvalaistuksesta. Kunnan henkilöstöä on ohjeistettu vähentämään sähkönkulutusta arjessa silloin, kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

Ennakkoon jokaisen meistä on hyvä miettiä, miten toimia, jos sähköt katkeaisivat pariksi tunniksi. Omaa valmiuttaan voi testata niin työpaikalla kuin kotonakin – jo siksi, että sähköt voivat katketa esimerkiksi myrskytuhojen vuoksi.

Miten kunnassa toimitaan sähkökatkojen aikaan?

Pitkäkestoisten sähkökatkojen kaltaisissa poikkeusoloissa ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttää valmiusryhmä.

Sähkökatkojen aikana Polvijärven kunnanvirastot ovat avoinna normaalien aukioloaikojen mukaisesti. Asiakkaita palvellaan ensisijaisesti paikan päällä sekä puhelimitse – sähköposteihin vastaamme mahdollisuuksien mukaan sikäli, kun varavirtajärjestelmät mahdollistavat sähkölaitteiden käytön.

Koulut ja päiväkodit

Polvijärven koulussa opetus järjestetään normaalin aikataulun mukaisesti ja opetussuunnitelman tavoitteita noudattaen. Opetus keskeytetään ainoastaan Polvijärven kunnan valmiusryhmän tai kunnanhallituksen päätöksellä.

Varhaiskasvatuksessa toiminta jatkuu myös mahdollisten sähkökatkojen aikana. Toiminta keskeytetään vain, mikäli lapsille ei pystytä takaamaan turvallista toimintaympäristöä; päätöksen lasten kotiin noutamispyynnön aktivoimisesta tekee kunnan valmiusryhmä.

Päiväkodeissa ja kouluissa tarjotaan ruokaa myös sähkökatkojen aikana. Sähkökatkojen vuoksi ruokailuajat voivat muuttua ja tarjolla voi olla kuumentamatonta ruokaa sekä käytössä kertakäyttöastioita.

Liikuntapaikat ja muut vapaa-aikatilat

Vapaa-aikatalo, kuntosali ja nuorisotila suljetaan sähkökatkojen ajaksi.

Ulkoliikuntapaikkoja voi katkojenkin aikana käyttää, mutta käyttäjien tulee huomioida, ettei valaistusta esimerkiksi hiihtoladuilla ole. Liikkuminen tapahtuu omalla vastuulla.

Kirjasto

Polvijärven kirjasto pidetään avoinna lyhyiden, ennakolta tiedettyjen sähkökatkojen ajan, jos katkot osuvat palveluaukioloaikaan. Kirjastossa voi oleskella ja käyttää paikalla olevia aineistoja järjestettävissä olevan pienimuotoisen valaistuksen turvin.

Omatoimikirjastoon ei pääse sisälle sähkökatkon aikana ja sähkökatkojen jälkeen omatoimikirjautumisissa saattaa esiintyä väliaikaisia häiriöitä.

Polvijärven alueella liikkuva kirjastoauto Ketunlenkki palvelee asiakkaita normaalisti myös sähkökatkojen aikaan.

Voiko vettä käyttää, riittääkö lämpö?

Osassa kunnan toimipisteistä on käytössä varageneraattori tai aggregaatti. Näissä kiinteistöissä sähköä on käytettävissä myös katkojen aikaan.

Puhdasta vettä on saatavilla myös sähkökatkojen aikaan. Jätevedenpumppaamojen ollessa poissa käytöstä voi jätevesiverkosto ylikuormittua paikallisesti – tämän vuoksi sähkökatkojen aikaan vettä tulee käyttää harkiten ja vessojen vetämistä välttää.

Polvijärven Kaukolämpö Oy:n toimialueella lämmöt ovat päällä myös sähkökatkojen aikaan. Osassa kunnan kiinteistöistä lämmöt alkavat kuitenkin laskea sähköjen katkeamisen jälkeen, joten etenkin talviaikaan sähkökatkoihin on hyvä varautua lämpimällä vaatetuksella.

 

Korona linkkilista

Sisältöjulkaisija

Yhteystiedot

henkilön kuva
Heikki Hallikainen Kunnanjohtaja 040 104 6001 heikki.hallikainen@polvijarvi.fi
henkilön kuva
Tanja Karvonen Talous- ja hallintojohtaja 040 104 6101 tanja.karvonen@polvijarvi.fi

Yleis- ja taloushallinnon toimialajohtaja

henkilön kuva
Katja Kajava Perusopetuksen ja lukion rehtori 040 104 6200 katja.kajava@polvijarvi.fi

Sivistystoimen toimialajohtaja, Valpas-kuntavalvoja

henkilön kuva
Ari Soikkeli Tekninen johtaja 040 104 6307 ari.soikkeli@polvijarvi.fi

Teknisen toimen toimialajohtaja, Polvijärven Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja

henkilön kuva
Helena Kaasinen Kuntakoordinaattori 040 104 6002 helena.kaasinen@polvijarvi.fi

Tietosuoja- ja tietoturvavastaava, järjestöyhteyshenkilö, työsuojelutoimikunnan sihteeri, keskusvaalilautakunnan sihteeri, Voimaa vanhuuteen - Polvijärven verkosto