Lautakunnat pääkuva

Navigaatiovalikko

ANKKURIT

 

Lautakunnat teksti

Lautakunnat

Polvijärvellä on neljä eri lautakuntaa sekä yksi jaosto. Lautakunnat tekevät päätöksiä omaa toimialaansa koskevissa asioissa. Lautakunnissa myös vahvistetaan kuntalaisnäkökulmaa palveluita kehitettäessä.

Lautakuntien ja jaoston tarkemmat tehtävät ja vastuualueet luetellaan kunnan hallintosäännössä.

Alta löydät lautakuntien jäsenten yhteystiedot. Kaikkien muiden paitsi keskusvaalilautakunnan jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@polvijarvi.fi.

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta muun muassa hyväksyy varhaiskasvatussuunnitelmat sekä esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja taiteen perusopetuksen paikalliset opetussuunnitelmat, päättää koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja oppilaskuljetuksista. Lisäksi lautakunta myöntää toimialaansa koskevia avustuksia. Lautakunnan esittelijä on sivistysjohtaja.

Jäsenet

Sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja
Haaranen Mari
Puh. 044 083 4728

Hyttinen Petri
Puh. 050 570 3843

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja
Kuikka Jyrki
Puh. 040 016 4043

Laine Jari-Pekka
Puh. 044 546 1066

Lappalainen Sirpa
Puh. 050 384 8041

Parikka Voitto
Puh. 045 672 9746

Rieppo Reeta
Puh. 050 354 4915

Walling Päivi
Puh. 050 555 6770

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta muun muassa päättää toimialansa viranomaistehtävistä suoritettavista maksuista ja taksoista, kaukolämpö- ja vesihuoltolaitoksen maksuista ja taksoista, hyväksyy työ- ja rakennusohjelmat ja määrää kunnan omistamien alueiden ja huoneistojen vuokrat. Lautakunnan esittelijä on tekninen johtaja.

Jäsenet

Teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja
Kallinen Tuomo
Puh. 045 865 3450

Hämäläinen Matti
Puh. 050 087 7135

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja
Ratilainen Jani
Puh. 045 265 4797

Kettunen Leena
Puh. 050 574 4802

Kuronen Riitta
Puh. 041 466 1225

Pietarinen Timo
Puh. 050 058 3098

Sahlman Merja
Puh. 050 338 1533

Hyytiäinen Paula
Puh. 044 555 0102

Tuominen Merja
Puh. 044 333 1203

Lupajaosto

Lupajaosto

Lupajaosto päättää ympäristö- ja maa-ainesluvista, rakentamis- ja siisteysmääräysten antamisesta, poikkeuslupapäätöksistä, jaoston ratkaistavaksi määrätyistä maankäyttö- ja rakennuslain asioista sekä toimii yksityistielain mukaisena tiehallintoviranomaisena ja tielautakuntana. Lupajaoston jäsenet valitaan teknisen lautakunnan jäsenistä. Lupajaoston esittelijänä on rakennustarkastajan tehtäviä hoitava viranhaltija, tällä hetkellä tekninen johtaja.

Jäsenet

Hyytiäinen Paula
044 555 0102

Lupajaoston varapuheenjohtaja
Kallinen Tuomo
045 865 3450

Kettunen Jouko
050 548 5973

Lupajaoston puheenjohtaja
Ratilainen Jani
045 265 4797

Sahlman Merja
050 338 1533

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta tarkastaa ja arvioi kunnan hallintoa ja taloutta. Se muun muassa arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet, seuraa tilintarkastajan tehtävien suorittamista, huolehtii sidonnaisuusilmoituksista sekä tekee aloitteita ja esityksiä tarkastustoimeen liittyen.

Tarkastuslautakunta antaa vuosittain arviointikertomuksen valtuustolle.

Jäsenet

Homanen Rauno
050 595 7454

Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja
Hyvärinen Henna
050 304 4961

Jylhä-Ollila Jaana
040 819 7107

Lamberg Kari
040 932 2633

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Leminen Urpo
040 075 8150

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta huolehtii valtiollisten vaalien järjestelyistä, ennakkovalmistelusta ja tiedottamisesta kunnassa. Keskusvaalilautakunta hoitaa kuntavaalit kokonaisuudessaan ehdokaslistojen tarkastamisesta lähtien.

Jäsenet

Keskusvaalilautakunnan 2. varajäsen
Antikainen Jaakko
040 515 5631

Keskusvaalilautakunnan 5. varajäsen
Hirvonen Otto
050 407 3072
ottosamuli@hotmail.com

Keskusvaalilautakunnan 3. varajäsen
Hyvärinen Anja
050 569 9227
anja.hyvarinen@telemail.fi

Isoniemi Veikko
050 63554
veikkoisoniemi@outlook.com

Keskusvaalilautakunnan 4. varajäsen
Kuosmanen Pirkko
045 325 2447

Keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtaja
Leminen Esa
040 730 9635
esa.leminen@polvijarvi.fi

Nuutinen Kauko
050 321 6410, 040 741 3834

Reijonen Anna
041 514 9276

Keskusvaalilautakunnan 1. varajäsen
Saarinen-Härkönen Tuija
050 564 5928
tuija.j.saarinen@gmail.com

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
Voutilainen Päivi
050 347 7163
paivi.voutilainen@op.fi

SOME jako

Jaa tämä sivu:

Sivu arviointi ja palaute