Navigaatiovalikko

Uutiset

angle-left Polvijärven kunnanhallitukselle esitetään yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista

Polvijärven kunnanhallitukselle esitetään yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista

Polvijärven kunnanhallituksen kokoukselle 4.12.2023 esitetään, että kunnanhallitus päättää käynnistää koko kunnan henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla talouden tasapainottamiseksi.

Neuvotteluilla tavoitellaan ensisijaisesti pysyviä säästöjä ja tarvittaessa niitä tukevia kertaluonteisia säästöjä. Henkilöstövähennykset voivat kohdistua koko henkilöstöön ja kaikkiin henkilöstöryhmiin. Enimmillään vähennystarve koskee neljääkymmentä (40) henkilöä.

Yhteistoimintaneuvottelujen aloittaminen perustuu siihen, että kunnan talous on nopeasti, voimakkaasti ja pysyvästi kiristymässä. Polvijärven kunnan talousarvioesitys vuodelle 2024 on 2,0 milj. euroa alijäämäinen. Myös taloussuunnitelmavuodet 2025 ja 2026 ovat alijäämäisiä. Polvijärven kunnan valtionosuudet ovat soteuudistuksen vuoksi vähenemässä noin 1,0 milj. eurolla vuodesta 2023 vuoteen 2024. Valtionosuudet vähenevät vuosina 2025–2027 vielä lisää noin 460 000 eurolla, jolloin vähennys vuoteen 2023 verrattuna on noin 1,5 milj. euroa. Valtionosuusvähennykset ovat pysyviä. Valtionosuusvaikutusten lisäksi kunnilta hyvinvointialueille siirrettiin jo vuoden 2023 alusta lukien tuloveroprosentin 12,64 %-yksikköä vastaava osuus kunnallisverotuotosta ja 30 % yhteisöveron tuotosta. Nämäkin tulonsiirrot ovat pysyviä.

Valtionosuus- ja verotulovaikutusten ohella kunnan vuoden 2024 taloutta rasittavat kunta-alan työmarkkinaratkaisuun perustuva henkilöstömenojen kasvu, yleinen kustannustason nousu sekä investointien myötä kasvavat lainojen korkomenot ja käyttöomaisuuden poistot.

Valtuusto on päättänyt korottaa kunnan tuloveroprosenttia 0,89 %-yksiköllä vuodelle 2024. Kertakorotus on Pohjois-Karjalan kuntien suurin. Valtuusto on samalla päättänyt, että vuoden 2025 taloussuunnitelma valmistellaan siten, että tuloveroprosenttia korotetaan edelleen 0,50 %-yksiköllä. Valtuusto on lisäksi korottanut yleistä kiinteistöveroprosenttia. Veronkorotukset sisältyvät vuoden 2024 talousarvioesitykseen, jonka alijäämä on 2,0 milj. euroa.

Polvijärven kunnan taseessa on aikaisemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää 5,3 milj. euroa. Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

Kunnanhallitus käsittelee yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista maanantaina 4.12.2023.

 

 

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Heikki Hallikainen

heikki.hallikainen@polvijarvi.fi

Puh. 040 104 6001
 

Sisältöjulkaisija

Yhteystiedot

henkilön kuva
Puhelinvaihde Avoinna ma-pe klo 8.15-11 ja 12-15 040 104 6000 polvijarvi.kunta@polvijarvi.fi
henkilön kuva
Sanna Niskanen Viestintäsuunnittelija Puh. 040 104 6004 sanna.niskanen@polvijarvi.fi

Sijainen

henkilön kuva
Hanna-Leena Kunttu Viestintäsuunnittelija 040 104 6004 hanna-leena.kunttu@polvijarvi.fi

Perhevapaalla

Sivu arviointi ja palaute