Varhaiskasvatus ja esiopetus pääkuva

Navigaatiovalikko

ANKKURIT

 

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Polvijärvellä on kaksi kunnallista päiväkotia, Päiväkoti Peukaloinen ja Sotkuman päiväkoti. Perhepäivähoito toteutuu pienimuotoisesti, hoitajia on viime vuosina ollut muutama.

Esiopetusta tarjotaan Sotkumassa päiväkodin ja koulun yhteisissä tiloissa sekä kirkonkylällä vapaa-aikatalo Vaparin tiloissa. Molemmissa yksiköissä tehdään tiivistä yhteistyötä perusopetuksen kanssa muun muassa joustavan esi- ja alkuopetuksen muodossa.

Lapselle tarjotaan varhaiskasvatuspaikkaa mahdollisimman läheltä omaa kotia, ja päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa otetaan huomioon lapsen etu sekä perheiden yksilölliset tarpeet.

Varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaa positiivinen pedagogiikka, jossa onnistumiset huomataan ja niistä iloitaan yhdessä.

Polvijärven varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on hyvät mahdollisuudet hyödyntää lähiympäristöä luonto-, ympäristö- ja liikuntakasvatuksessa.  Tärkeitä lapsille välitettäviä arvoja ovat kestävä kehitys, luonnon läheisyys ja sen hyödyntäminen.

Jos sinulla on kysyttävää varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen liittyen, ole yhteydessä varhaiskasvatuspäällikköön, ja lapsen tuen tarpeisiin liittyvissä asioissa varhaiskasvatuksen erityisopettajaan.

Varhaiskasvatuksen arkea ja elämää voi seurata sosiaalisessa mediassa Facebookissa ja Instagramissa!

Asiointikanavat, hakemukset ja lomakkeet

Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen liittyvät hakemukset sekä lomakkeet löytyvät Polvijärven eDaisy -palvelusta:

Hoitoaikavaraukset, päivittäinen asiointi ja viestintä löytyvät Polvijärven DaisyFamily -palvelusta:

Pedanet

Polvijärven varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaa Polvijärven kunnan varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetusta Joensuun seudun esiopetussuunnitelma. Näihin suunnitelmiin voit tutustua Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen omilla Pedanet-sivuilla:

Asiakirja- ja mediatiedostot

Varhaiskasvatus ja esiopetus toimitilat

Päiväkodit ja esikoulut

Päiväkoti Peukaloinen

Päiväkoti Peukaloisen rakennus
Päiväkoti Peukaloinen

Aukioloajat: Pääsääntöisesti klo 6–17. Vuorohoitoa järjestetään tarvittaessa. Vuorohoidolla tarkoitetaan ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa, ja sitä järjestetään huoltajien työstä tai opiskelusta johtuen.

Päiväkoti Peukaloisessa on neljä ryhmää ja vapaa-aikatalo Vaparin tiloissa toimiva esiopetusryhmä.

Lilliputit puh. 040 104 6513
Menninkäiset puh. 040 104 6514
Maahiset puh. 040 104 6530

Peikkoset puh. 040 104 6520
Esiopetus puh. 040 104 6515

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat (veo) puh. 040 104 6519 (Minna Piironen), 040 104 6542 (Terhi Mäkitalo)

Sotkuman päiväkoti

Sotkuman päiväkodin ja koulun rakennus
Sotkuman päiväkoti ja esikoulu

Aukioloajat: Pääsääntöisesti klo 6–17. 

Sotkuman päiväkoti sijaitsee Sotkuman koulun yhteydessä. Päiväkodissa on neljä ryhmää ja yksi esiopetusryhmä.

Esikot puh. 040 104 6517
Orvokit puh. 040 104 6531
Unikot puh. 040 104 6518
Metsätähdet puh. 040 484 0831
Esiopetus puh. 040 104 6601

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo): Puh. 040 104 6519

Vaparin eskari

Vapaa-aikatalo Vapari ja sen seinässä oleva muraali
Vaparin esikoulu

Kirkonkylän esikouluryhmä toimii vapaa-aikatalo Vaparin uusituissa tiloissa Polvijärven keskustassa. Esiopetusryhmä toimii päiväkoti Peukaloisen alaisuudessa.

Esiopetus puh. 040 104 6515

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) puh. 040 104 6519

Sisältöjulkaisija

Yhteystiedot

henkilön kuva
Mari Hyytiä Varhaiskasvatuspäällikkö 040 104 6535 mari.hyytia@edu.polvijarvi.fi
henkilön kuva
Minna Piironen Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 040 104 6519 minna.piironen@edu.polvijarvi.fi
henkilön kuva
Kirkonkylän esiopetus 040 104 6515
henkilön kuva
Sotkuman esiopetus 040 104 6601

Sivu arviointi ja palaute