Varhaiskasvatus ja esiopetus pääkuva

Navigaatiovalikko

ANKKURIT

 

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Polvijärvellä on kaksi kunnallista päiväkotia, Päiväkoti Peukaloinen ja Sotkuman päiväkoti. Perhepäivähoito toteutuu pienimuotoisesti, hoitajia on viime vuosina ollut muutama.

Esiopetusta tarjotaan Sotkumassa päiväkodin ja koulun yhteisissä tiloissa sekä kirkonkylällä vapaa-aikatalo Vaparin tiloissa. Molemmissa yksiköissä tehdään tiivistä yhteistyötä perusopetuksen kanssa muun muassa joustavan esi- ja alkuopetuksen muodossa.

Lapselle tarjotaan varhaiskasvatuspaikkaa mahdollisimman läheltä omaa kotia, ja päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa otetaan perheiden yksilölliset tarpeet huomioon.

Jos sinulla on kysyttävää varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen liittyen tai olet kiinnostunut perhepäivähoidosta, ole yhteydessä sivistysjohtajaan.

Varhaiskasvatus teksti

Varhaiskasvatus

Polvijärven varhaiskasvatusta toteutetaan positiivisen pedagogiikan hengessä: lapsen onnistumiset huomataan ja niistä iloitaan yhdessä lasten ja kasvattajien kanssa.

Varhaiskasvatuksessa korostuu erityisesti luonto- ja ympäristökasvatus, liikkuminen ja ilmaisutaito. Tärkeitä lapsille välitettäviä arvoja ovat kestävä kehitys, luonnon läheisyys ja sen hyödyntäminen.

Polvijärvellä työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettaja kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä, myös perhepäivähoidossa ja osittain myös esiopetuksessa. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa tuen tarpeiden kartoittaminen sekä tuen suunnittelu yhteistyössä huoltajien, muun henkilöstön ja muiden yhteistyötahojen kanssa sekä esiopetuksen osa-aikainen erityisopetus.

Lisätietoa ja varhaiskasvatukseen liittyvät hakemukset sekä lomakkeet löydä varhaiskasvatuksen Pedanet-sivuilta.

Polvijärvellä noudatetaan Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelmaa. Voit tutustua suunnitelmaan Joensuun seudun Vasun Pedanet-sivuilla.

Esiopetus teksti

Esiopetus

Esiopetusta tarjotaan Sotkumassa päiväkodin ja koulun yhteisissä tiloissa ja kirkonkylällä vapaa-aikatalo Vaparin tiloissa.

Lisätietoa esiopetuksesta, siihen ilmoittautumisesta sekä hakemuslomakkeet löydät esiopetuksen Pedanet-sivuilta.

Polvijärvellä noudatetaan Joensuun seudun esiopetussuunnitelmaa. Voit tutustua suunnitelmaan Joensuun seudun EOS:n Pedanet-sivuilla.

Varhaiskasvatus ja esiopetus toimitilat

Päiväkodit

Päiväkoti Peukaloinen

Päiväkoti Peukaloisen rakennus
Päiväkoti Peukaloinen

Aukioloajat: Pääsääntöisesti klo 6–17. Vuorohoitoa järjestetään tarvittaessa. Vuorohoidolla tarkoitetaan ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa, ja sitä järjestetään huoltajien työstä tai opiskelusta johtuen.

Polvijärven keskustassa sijaitsevassa Päiväkoti Peukaloisessa on neljä ryhmää:

Lilliputit: Puh. 040 104 6513
Menninkäiset: Puh. 040 104 6514
Maahiset: Puh. 040 104 6530

Peikkoset: Puh. 040 104 6520

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo): Puh. 040 104 6519

Sotkuman päiväkoti

Sotkuman päiväkodin ja koulun rakennus
Sotkuman päiväkoti

Aukioloajat: Pääsääntöisesti klo 6–17. Vuorohoitoa järjestetään tarvittaessa. Vuorohoidolla tarkoitetaan ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa, ja sitä järjestetään huoltajien työstä tai opiskelusta johtuen.

Vuonna 2011 valmistunut Sotkuman päiväkoti sijaitsee Sotkuman koulun yhteydessä. Päiväkodissa on viisi ryhmää:

Esikot: Puh. 040 104 6517
Orvokit: Puh. 040 104 6531
Unikot: Puh. 040 104 6518
Metsätähdet: Puh. 040 484 0831
Esiopetus: Puh. 040 104 6601

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo): Puh. 040 104 6519

Sisältöjulkaisija

Yhteystiedot

henkilön kuva
Mari Hyytiä Varhaiskasvatuksen vastaava 040 104 6535 mari.hyytia@edu.polvijarvi.fi
henkilön kuva
Minna Piironen Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 040 104 6519 minna.piironen@edu.polvijarvi.fi
henkilön kuva
Kirkonkylän esiopetus 040 104 6515
henkilön kuva
Sotkuman esiopetus 040 104 6601

Sivu arviointi ja palaute