Lupajaosto pääkuva

Navigaatiovalikko

ANKKURIT

 

Lupajaosto

Lupajaosto

Lupajaosto päättää ympäristö- ja maa-ainesluvista, rakentamis- ja siisteysmääräysten antamisesta, poikkeuslupapäätöksistä, jaoston ratkaistavaksi määrätyistä maankäyttö- ja rakennuslain asioista sekä toimii yksityistielain mukaisena tiehallintoviranomaisena ja tielautakuntana.

Lupajaoston jäsenet valitaan teknisen lautakunnan jäsenistä. Lupajaoston esittelijänä on rakennustarkastajan tehtäviä hoitava viranhaltija, tällä hetkellä tekninen johtaja.

Jäsenet

Varapuheenjohtaja
Haaranen Maire
Puh. 050 377 0804

mairehaaranen@gmail.com

Hämäläinen Matti
Puh. 050 087 7135
matti.hamalainen@luottamus.polvijarvi.fi

Kallinen Tuomo
Puh. 
045 865 3450
tuomo.kallinen@luottamus.polvijarvi.fi             

Puheenjohtaja
Nieminen Petri

Puh. 045 690 3901
petri.nieminen@luottamus.polvijarvi.fi

Sahlman Merja
Puh. 050 338 1533
merja.sahlman@luottamus.polvijarvi.fi

Sisältöjulkaisija

Ei yhtään tulosta.

Sivu arviointi ja palaute